terug

Uitleg huurverhoging 1 juli 2017

Dit jaar verandert het één en ander bij het berekenen van de jaarlijkse huurverhoging. Naast het gebruikelijke inflatiepercentage spelen nu ook de huursombenadering en de inkomensafhankelijke huurverhoging een rol.

Huursombenadering
Dit jaar voert de rijksoverheid voor woningcorporaties de huursombenadering in. Daarbij wordt gekeken naar de huuropbrengsten van een corporatie (= huursom). De huursom gaat ieder jaar omhoog omdat corporaties huurverhoging vragen. Huurverhoging wordt gevraagd aan zittende huurders (de jaarlijkse huurverhoging) en bij nieuwe verhuringen. De overheid bepaalt met welk percentage de huursom maximaal mag stijgen. Daar moet de corporatie zich aan houden. De corporatie mag dan wel verschillende huurverhogingspercentages voor verschillende woningen vragen.

Om de jaarlijkse huurverhoging te bepalen, kijkt WVH kijkt naar het verschil tussen de huidige huurprijs en de streefhuur van de woning. WVH wil dit verschil kleiner maken, zodat de huurprijzen voor vergelijkbare woningen meer worden gelijkgetrokken. Woningen met een relatief lage huurprijs, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van de streefhuur. Overigens is er nog steeds een maximum percentage dat we aan individuele huurders mogen vragen.

Branchevereniging Aedes heeft een animatiefilmpje gemaakt waarin de huursombenadering wordt uitgelegd. U kunt hier klikken voor deze uitleg.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor een klein deel van de huurders geldt verder een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierbij gelden strenge voorwaarden en beperkingen; gepensioneerde huurders, gezinnen van minimaal vier personen en huurders die veel zorg nodig hebben, krijgen géén inkomensafhankelijke huurverhoging.

Brief met uw persoonlijke huurverhoging
WVH stuurt u vóór 1 mei 2017 een brief met daarin de huurverhoging die voor u persoonlijk geldt. Bij deze brief vindt u een uitgebreide toelichting. Als u na die brief vragen en/of opmerkingen heeft over uw huurverhoging, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen.

Waar kunnen wij u mee helpen?