terug

Aandacht voor 'ideale watertuin' tijdens conferentie Hoogheemraadschap

Donderdag 29 november vestigen we nog eens de aandacht op de aan de Tasmanweg gerealiseerde ‘ideale watertuin’. WVH draagt die dag bij aan de conferentie over wateradaptatie van het Hoogheemraadschap van Delfland.

WVH heeft een stand op de bij de conferentie horende beurs, Klimaatplein genaamd. In de stand laten we de genodigden zien wat de ideale watertuin is, waarom WVH deze heeft aangelegd en hoe we met de watertuin de bewustwording over duurzaam waterbeheer willen vergroten. We hebben de informatie over de watertuin samengevat in een flyer.

Klimaatadaptatie betekent inspelen en voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering
Gevolgen zoals hitte, extreme droogte en zware regenbuien. Het hoogheemraadschap organiseert deze conferentie om uiteenlopende partijen te inspireren en de samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie te vergroten. De conferentie en de beurs bieden een podium aan nieuwe en geslaagde initiatieven. Tot de genodigden horen onder andere gemeenten, waterschappen, provincie, woningcorporaties, adviesbureaus, verzekeraars, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en kennisinstituten. In totaal verwacht het hoogheemraadschap maximaal 250 deelnemers te ontvangen. Voor WVH een mooie gelegenheid om professionals aan de hand van de watertuin te laten zien hoe het vergroenen van tuinen kan bijdragen aan duurzaam waterbeheer.

Directeur-bestuurder van WVH Marcel Korthorst neemt zelf ook deel aan de conferentie
Klimaatadaptatie is voor ons een belangrijk onderwerp. Het is niet voor niks dat we ons hebben ingezet voor realisatie van de ideale watertuin. Hierbij hebben we prettig samengewerkt met het hoogheemraadschap. Als vervolg ondertekent WVH de partnerverklaring voor Klimaatkrachtig Delfland. Daarmee geven we aan dat we ons willen inzetten voor meer bewustwording, samenwerking en maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

Op bovenstaande foto ziet u Marcel Korthorst en hoogheemraad Marcel Houtzager in gesprek met de bedenkers van de ideale watertuin, de Hoekse Druppies

Waar kunnen wij u mee helpen?