terug

Aanpak wooncomplexen 032 en 040 Omgeving Griffioenstraat/Tuymelaerstraat

Samen met bouwpartner Smits Vastgoedzorg ontwikkelen we een plan om de eengezinswoningen in de wooncomplexen 032 en 040 te verbeteren

Het gaat om 105 woningen in de Griffioenstraat, Tuymelaerstraat, Vergulde Draeckweg, Dubbele Arendstraat, Eenhoornstraat en Theeboomstraat. Het doel is de woningen zo aan te pakken dat er moderne, energiezuinige en daarmee comfortabele woningen ontstaan waar onze bewoners met plezier kunnen (blijven) wonen. Al tijdens de planontwikkeling is een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners. We hebben hen via een vragenformulier gevraagd hoe zij hun woning en woonomgeving ervaren en wat hun wensen zijn voor de aanpak. Meer dan 60% van de bewoners vulde het vragenformulier in. Daarnaast heeft Smits Vastgoedzorg steekproefsgewijs inspecties gedaan in en om de woningen. De resultaten van de enquêtes en de inspecties bepalen mede welke maatregelen we nemen om de woningen te verbeteren en energiezuiniger te maken.

We hebben de bewoners ook gevraagd of zij in het verdere proces willen meedenken en -praten. Bijna 30 bewoners hebben ons laten weten dat zij dat willen. Uit deze groep wordt in november een bewonersprojectcommissie (bpc) samengesteld. Deze commissie vertegenwoordigt de belangen van alle huurders. De commissieleden denken met ons mee en geven advies, zowel tijdens de planontwikkeling als tijdens de uitvoering.

De planontwikkeling neemt nog enige tijd in beslag. Naar verwachting kunnen we in de eerste helft van 2020 aan de bewoners presenteren welke maatregelen we gaan nemen. De uitvoering start dan naar verwachting na de zomer van 2020.

Waar kunnen wij u mee helpen?