terug

Aanpassing ontwerp nieuwbouw Prins Hendrikstraat

Achter de schermen werken we verder aan het nieuwbouwplan voor de Prins Hendrikstraat. Samen met Ballast Nedam zijn we bezig om het nieuwbouwplan aan te passen. 

Op weg naar een plan dat beter past binnen het budget
De prijzen tijdens de aanbesteding lagen een stuk hoger lagen dan onze kostenbegroting. Dat komt onder andere door de sterke stijging van de bouwkosten in de afgelopen tijd. Wij willen de woningen betaalbaar houden. Daarom moeten de kosten per woning omlaag. Behalve naar mogelijke besparingen kijken we ook of we meer woningen kunnen bouwen zonder de nieuwbouw hoger te maken. Daardoor wordt de gemiddelde prijs per woning lager. Bij het aanpassen van het plan nemen we de inbreng mee van omwonenden en belangstellenden tijdens de workshops van maart vorig jaar. Het aangepaste plan stemmen we direct af met de gemeente en de commissie voor Welstand.

Het kabinet heeft besloten dat nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli 2018 gasloos moeten zijn
Ook dit vraagt aanpassing van het plan. In plaats van gewone cv-ketels moet er een andere installatie komen voor verwarming en warm water in de appartementen. We onderzoeken de voor- en nadelen en de kosten van zowel individuele als collectieve installaties.

We voeren alvast voorbereidende werkzaamheden uit
Zo zijn in september grondboringen gedaan om vast te stellen hoe sterk de grond is. Met deze informatie kunnen we onder andere bepalen hoe lang de funderingspalen moeten zijn. Dat is weer van belang voor de kosten van de nieuwbouw.

Waar kunnen wij u mee helpen?