terug

Buurt woningen platte daken toekomstbestendig

WVH is in februari gestart met het stapsgewijs energiezuiniger en comfortabeler maken van de ruim 200 eengezinswoningen met de platte daken. De werkzaamheden bestaan in deze periode uit buitenschilderwerk en aanbrengen van HR++glas. Naar verwachting wordt dit eind 2022 afgerond.

Plan WVH om buurt met woningen met platte daken toekomstbestendig te maken
WVH heeft een plan gemaakt voor de ruim 200 eengezinswoningen met de platte daken (De Cordesstraat en omgeving). Het plan is tweeledig. Allereerst worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Daarnaast willen we de buurt vitaal en toekomstbestendig maken. Bijvoorbeeld door meer verschillende type woningen te maken. Zodat bewoners ook in de toekomst in hun eigen buurt prettig, veilig en comfortabel wonen.

De woningen energiezuinig en comfortabel
We pakken de woningen stap voor stap aan. De onderhoudswerkzaamheden die voor de komende circa vijf jaar gepland staan, worden gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld door bij een schilderbeurt ook isolatieglas aan te brengen. Of door bij het vernieuwen van de dakbedekking ook meteen de daken goed te isoleren. Zo worden de woningen in een paar jaar tijd een stuk energiezuiniger en comfortabeler. Ook worden hiermee problemen van kou en tocht aangepakt die een deel van de bewoners ervaart. En door de gefaseerde aanpak hebben bewoners minder overlast en is het project beter behapbaar voor WVH als kleine organisatie.

De buurt toekomstbestendig
Daarnaast willen we de leefbaarheid in de buurt verbeteren en voor bewoners in de toekomst doorstroming naar een geschikte woning mogelijk maken. In het plan staan maatregelen zoals het aanpassen en verbeteren van woningen en het verbeteren van achterpaden en erfafscheidingen.

Mogelijk sloop-nieuwbouw
Onderdeel van het plan is de mogelijke sloop van 20 woningen aan de Van Spilbergenstraat 51 t/m 59 en 63 t/m 81 en aan het De Cordespad 1 t/m 9. En het op die plek nieuw bouwen van ongeveer 42 appartementen. Door de extra nieuwe woningen wordt het mogelijk voor buurtbewoners om binnen hun buurt naar een passende woning te verhuizen. WVH heeft met alle bewoners van deze woningen gesprekken gevoerd over wat dit voor hen persoonlijk betekent. Het plan is ook voorgelegd aan huurdersorganisatie Houdt Zicht, de gebiedscommissie en de gemeente.

Mogelijke alternatieven voor sloop worden onderzocht
Houdt Zicht en een aantal bewoners hebben aangegeven dat zij goede alternatieven hebben voor de sloop. We zijn hierover in gesprek. Voorwaarde is wel dat de alternatieven moeten leiden tot het resultaat dat ons voor ogen staat:

- Binnen de buurt meer verschillende type woningen realiseren voor diverse woonwensen en behoeften.

- Binnen de buurt extra woningen bouwen om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag naar sociale huurwoningen.

- Binnen de buurt de relatie tussen de omgeving en de woningen versterken.

Naar verwachting in januari 2022 besluit over vervolg sloopplan
We verwachten dat uiterlijk in januari duidelijk is of er een goed alternatief is voor de sloop of niet. Als we beslissen om het sloopplan door te zetten, wordt daarna het formele traject voor de sloop in gang gezet. Dit wil zeggen dat we dan de formele stappen gaan volgen waartoe wij verplicht zijn, zoals het voorleggen van het plan voor advies aan Houdt Zicht, het aanvragen van de sloopvergunning en de procedure om het bestemmingplan te wijzigen.

Start 1 februari 2022 met buitenschilderwerk en het plaatsen van HR++-glas
We werken het plan verder uit met inbreng van de bewonerscommissie, huurdersvereniging, gebiedscommissie, gemeente Rotterdam en vooral de bewoners. Ondertussen gaan we wel al aan de slag met het onderhoud. Als eerste wordt het buitenschilderwerk aangepakt, in combinatie met het plaatsen van nieuw HR++ glas. Bij de schilderbeurt veranderen de kleuren van het schilderwerk. Ruim 80% van de bewoners heeft ingestemd met de kleurwijziging. We starten op 1 februari met een doorlooptijd dot en met november 2022

Voor het buitenschilderwerk is een kleurenplan gemaakt
De bewonerscommissie heeft ons gevraagd bij de komende schilderbeurt de kleur van het schilderwerk te wijzigen. Hiervoor is een kleurenplan gemaakt. Dat houdt rekening met:

-         De gekozen kleuren passen bij Hoek van Holland: het water, de natuur;

-         De kleurkeuze per blok is afgestemd op de weersinvloeden, zoals zon;

-         Per blok wordt één kleur toegepast, dit zorgt voor eenheid;

-         De kleuren van de verschillende blokken passen goed bij elkaar en maken het speels;

-         De kleuren zijn afgestemd op neerslag van donker stof in Hoek van Holland;

-         De kleuren geven een rustige uitstraling aan de wijk.

Met een kleurwijziging moet minimaal 70% van de bewoners instemmen
Het kleurenplan is daarom voorgelegd aan de bewoners. Alle bewoners konden via een akkoordverklaring aangeven of zij instemden met de kleurwijziging op basis van het kleurenplan. We zijn blij dat 82% van de bewoners heeft ingestemd.

Buitenschilderwerk en glasvervanging gepland voor februari t/m november 2022
De weersomstandigheden en de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen nog leiden tot wijzingen in de planning. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Hoftijzer uit Rotterdam. Er wordt gestart bij de woningen aan De Cordesstraat 151- 113.

Waar kunnen wij u mee helpen?