terug

Conditiemetingen bij 600 woningen van WVH

De firma Brink voert van 25 april tot en met 13 mei 2022 in opdracht van WVH steekproefsgewijs conditiemetingen uit bij ongeveer 600 woningen van WVH. 

Dit gebeurt onder andere bij de Zichtflats. Bij deze meting beoordeelt Brink de technische kwaliteit van de buitenkant van de woningen. De conditiemetingen zijn niet ter voorbereiding op werkzaamheden op korte termijn. WVH gebruikt de resultaten van de metingen voor de meerjarenbegroting. De medewerkers van Brink kunnen zich op uw verzoek legitimeren. Bewoners hoeven voor deze metingen niet thuis te blijven. 
 
Heeft u vragen over de conditiemetingen?  
U kunt deze mailen naar Peter Hoogstraaten van de afdeling Vastgoed. Hij is bereikbaar via info@wvhwonen.nl. 

Waar kunnen wij u mee helpen?