terug

De jaarlijkse huurverhoging

Voor 1 mei hebben alle huurders van WVH bericht ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. Niet het leukste onderwerp, wel belangrijk. WVH wil haar sociale huurwoningen graag voor alle huurders betaalbaar houden en zo eerlijk mogelijk verdelen. Hoe we dat doen? Manager Wonen van WVH Daan de Jongh vertelt erover.

Waarom elk jaar een huurverhoging?
“We gebruiken de huren die we ontvangen voor het onderhoud aan onze woningen en om ze duurzamer te maken. Maar ook om bijvoorbeeld de nieuwe woningen aan de Prins Hendrikstraat te kunnen bouwen. Daarnaast heeft WVH - net als alle corporaties in Nederland - te maken met belastingen en verplichte heffingen die de overheid ons oplegt. En ook onze organisatie brengt kosten met zich mee. Al die kosten stijgen ieder jaar. De overheid bepaalt daarom dat wij de huren mogen verhogen. Binnen bepaalde regels natuurlijk.”

Betaalbaarheid staat voorop, huurbevriezing voor de laagste inkomens
Bij sociale huurwoningen bepaalt een puntensysteem de hoogte van de huur. Sociale huurwoningen krijgen punten voor onder andere de oppervlakte van de woning, het aantal verwarmde ruimtes en de WOZ-waarde. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Wij willen onze sociale woningen betaalbaar houden. Daarom hebben we streefhuren vastgesteld voor alle woningen. De streefhuur is een percentage van de maximale huurprijs. Gemiddeld zijn onze streefhuren 30% lager dan de maximale huurprijzen. Met deze ‘korting’ zorgen we ervoor dat ook mensen met een lager inkomen in een goede woning kunnen wonen. Met een maandelijkse huur die past bij hun portemonnee. Daan: “In 2018 is landelijk een nieuw sociaal huurakkoord gesloten. Daar hebben veel mensen vast iets over gelezen. WVH voert als één van de weinige corporaties dit jaar alvast de optie in van huurbevriezing voor de laagste inkomens. Er zijn huurders die in een huis wonen met een huurprijs die volgens de richtlijnen voor hen eigenlijk te hoog is. Deze huurders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om hun huur te laten bevriezen. Zij kunnen daarvoor een aanvraag bij ons doen. In de bijlage bij de brief over de huurverhoging is daarover uitleg gegeven. Meer informatie over huurverlaging en huurbevriezing is ook te vinden op de website van de Woonbond.

Maar de regels zijn hartstikke ingewikkeld. Het kan best zo zijn dat mensen de uitleg niet helemaal begrijpen of twijfelen of ze een aanvraag kunnen indienen. Als dat zo is, gelijk contact opnemen met één van de medewerkers van onze afdeling Wonen! Zij kunnen uitleg geven en beoordelen of huurbevriezing een mogelijkheid is.”

De breedste schouders dragen de zwaarste lasten
Er zijn ook huurders die in een woning wonen die volgens de regels eigenlijk te goedkoop voor hen is. Daan vervolgt: “Dat klopt. Voor die huurders is dat natuurlijk prettig. Maar sociale huurwoningen zijn echt bedoeld voor mensen die geen duurdere woning kunnen betalen. Huurders die met een hoger inkomen in een sociale woning wonen, krijgen als het ware onterecht korting op die woning. Natuurlijk gaan wij niemand vragen of verplichten om te verhuizen. Maar wij kunnen die huurders wel vragen om iets meer huur te betalen. Dat noemen we de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’. De huurders voor wie dat het geval is, hebben dat kunnen lezen in de brief over de huurverhoging.”

De huuraanpassing kan per woning verschillen
Bij het vaststellen van de jaarlijkse huuraanpassingen kijken we ook naar de streefhuren. Dat heeft tot gevolg dat de huuraanpassing per woning kan verschillen. Daan legt uit: “In de regel komt het er op neer dat huurders die een huur betalen die al in de buurt van de streefhuurprijs zit, minder huurverhoging krijgen dan huurders die een huurprijs betalen die daar nog ver onder ligt.”

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?
“Zoals ik al eerder zei, de regels voor het huurbeleid zijn heel ingewikkeld. We hebben erg ons best gedaan om de regels in de brief over de huurverhoging goed uit te leggen. Maar we begrijpen het als mensen vragen hebben. Dus zijn er vragen? Kom langs of bel ons. Dat kan op alle werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en via 0174 – 38 99 40.”

Meer achtergrondinformatie over de jaarlijkse huurverhoging is te vinden op de website van de Woonbond.

Advies van Houdt Zicht over de huurverhoging
WVH bespreekt de huurverhoging vooraf altijd met huurdersorganisatie Houdt Zicht. Houdt Zicht geeft er ook een advies over. Dat advies staat op de website van Houdt Zicht, met de reactie van WVH daarop.

Waar kunnen wij u mee helpen?