terug

Houdt Zicht, gemeente Rotterdam en WVH tekenen prestatieafspraken 2019

Op 12 december hebben Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Bas Kurvers, wethouder van de gemeente Rotterdam en Marcel Korthorst, bestuurder van WVH hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2019. De afspraken zijn een herijking van de afspraken die gemaakt werden voor 2018. “De onderwerpen van vorig jaar zijn ook dit jaar nog actueel. Goed dat we die én de samenwerking tussen de drie partijen voor Hoek van Holland voor het nieuwe jaar bevestigen.”, aldus Marcel Korthorst.

Nieuwbouw van sociale levensloopgeschikte woningen in Hoek van Holland
In de prestatieafspraken tussen Houdt Zicht, de gemeente en WVH gaat het vanzelfsprekend vooral over wonen in Hoek van Holland. Sinds lange tijd realiseert WVH weer nieuwbouw in Hoek van Holland. In 2019 wordt de eerste paal geslagen van ongeveer 70 eigentijdse appartementen aan de Prins Hendrikstraat. De appartementen zijn bestemd voor 55-plussers. Marcel Korthorst: “WVH hoopt daarmee de doorstroming op de Hoekse woningmarkt op gang te brengen. Daarnaast werken we in 2019 samen met Humanitas Zorg en Welzijn verder aan een plan voor een plan voor sloop en herontwikkeling van de Van Dam-woningen en het Bertus Bliekhuis in het centrum van de Hoek.”
Ook met de prestatieafspraken zet WVH in op Gewoon goed wonen in Hoek van Holland.

Waarom prestatieafspraken?
De gemeente maakt met alle Rotterdamse corporaties prestatieafspraken. De afspraken zijn een middel om samen te werken aan voldoende betaalbare woningen. Ook de huurdersorganisaties worden betrokken bij de gesprekken tussen gemeente en corporaties over de afspraken. Houdt Zicht leverde haar bijdrage voor Hoek van Holland. De afspraken gaan vooral over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen, maar ook over duurzaamheid en wonen met zorg.

Op de foto hieronder ziet u van links naar rechts Xander van de Scheur, Bas Kurvers en Marcel Korthorst.

Waar kunnen wij u mee helpen?