terug

Houdt Zicht, gemeente Rotterdam en WVH tekenen prestatieafspraken voor 2020 en 2021

Op 11 december hebben Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Bas Kurvers, wethouder van de gemeente Rotterdam en Marcel Korthorst, bestuurder van WVH prestatieafspraken voor 2020 en 2021 getekend. 

Met die afspraken spreken partijen af om samen te werken aan de uitvoering van woonbeleid, activiteiten op elkaar af te stemmen en draagvlak te creëren. Marcel Korthorst: “Het gaat dan over onderwerpen als de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen, hoe we omgaan met wonen en zorg, en wat we doen op het gebied van duurzaamheid. WVH verwerkt de laatste ontwikkelingen en nieuwe duurzaamheidseisen in haar toekomstplannen. Die plannen kunnen nog voor wijzigingen in deze prestatieafspraken zorgen. We hebben daarom afgesproken dat we de afspraken eind 2020 actualiseren. Maar voordat het zo ver is, moeten we eerst nog een paar afspraken uit 2019 afronden. Zoals de eerste paal van de nieuwbouw in de Prins Hendrikstraat.”

Nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat
In de prestatieafspraken voor 2019 stond dat in dat jaar de eerste paal van de 76 sociale levensloopgeschikte woningen de grond in zou gaan. “De stikstofuitspraak van de Raad van State gooide roet in het eten en zorgde voor vertraging. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van de bouwvergunning. Daar baalden we bij WVH stevig van. Gelukkig zijn de berichten nu gunstiger. We verwachten dat we in 2020 echt kunnen starten met de bouw. De appartementen zijn bestemd voor 55-plussers. WVH hoopt daarmee de doorstroming op de Hoekse woningmarkt op gang te brengen.”, aldus Marcel Korthorst.

Waarom prestatieafspraken?
De gemeente maakt met alle Rotterdamse corporaties prestatieafspraken. De afspraken zijn een middel om samen te werken aan voldoende betaalbare woningen. Ook de huurdersorganisaties worden betrokken bij de gesprekken tussen gemeente en corporaties over de afspraken. Houdt Zicht leverde haar bijdrage voor Hoek van Holland.

Op de foto ziet u van links naar rechts Xander van de Scheur, Bas Kurvers en Marcel Korthorst.

Waar kunnen wij u mee helpen?