terug

Huurders hebben bericht van ons ontvangen over de afrekening servicekosten 2020

Huurders betalen naast de kale huurprijs een maandelijks bedrag voor servicekosten. Onder deze kosten vallen verschillende componenten, bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruik, schoonmaak en brandalarmering in de algemene ruimten, onderhoud van groenvoorziening en een huismeester. Het bedrag dat u elke maand hiervoor betaalt, is een voorschot. Eén keer per jaar rekenen we de werkelijk gemaakte servicekosten met u af. 

In de afrekening over 2020 staat een overzicht van de servicekosten
In dit overzicht staan de werkelijk gemaakte kosten voor uw wooncomplex. Het aantal af te rekenen servicecomponenten verschilt per wooncomplex. WVH betaalt iedere maand de leverancier van de dienst. Voor de afrekening verdelen we de totale kosten over het aantal woningen in het complex dat gebruik maakt van de dienst.

Huurders betalen maandelijks ook een bedrag voor niet verrekenbare servicekosten
Hieronder vallen bijvoorbeeld de glasverzekering en administratiekosten. Deze bijkomende kosten staan niet op de individuele afrekening.

We hebben ook een overzicht toegevoegd met de voorschotten per 1 juli 2021
We passen de servicekosten aan als er prijsstijgingen of indexeringen zijn.

In een aantal wooncomplexen hebben we een fout in de servicekosten gecorrigeerd
Het gaat om kosten voor de componenten ’huismeester’ en ‘schoonmaak’. Huurders waarvoor dit geldt, hebben daarover bericht van ons ontvangen.  

Heeft u vragen?
Stel ze aan ons. Een afrekening van servicekosten kan ingewikkeld zijn. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Neem contact met ons op. Dat kan via info@wvhwonen.nl. U kunt van maandag tot en met donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur ook bellen via 0174 – 38 99 40.

Waar kunnen wij u mee helpen?