terug

Huurdersorganisatie, gemeente en WVH tekenen prestatieafspraken voor 2018

Op maandag 4 december zetten Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Robert Simons, wethouder van de gemeente Rotterdam en François Claessens, bestuurder van WVH hun handtekening onder de prestatieafspraken voor 2018. “We zijn trots op de gemaakte afspraken en de samenwerking tussen WVH en Houdt Zicht die hieraan vooraf is gegaan”, aldus François Claessens. 

Waarom prestatieafspraken?
De gemeente maakt met alle Rotterdamse corporaties prestatieafspraken. De afspraken zijn een middel om samen te werken aan de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad. Ook de Rotterdamse huurdersorganisaties worden betrokken bij de gesprekken tussen gemeente en corporaties over de te maken afspraken. Houdt Zicht leverde haar bijdrage voor Hoek van Holland. De afspraken gaan vooral over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen, maar ook over buitenruimte en duurzaamheid. En niet te vergeten over de inzet van de partijen voor wonen met zorg.

Bewoners meer betrekken bij leefbaarheid in Hoek van Holland
In de prestatieafspraken tussen Houdt Zicht, de gemeente en WVH gaat het vanzelfsprekend vooral over wonen in Hoek van Holland. Zo neemt Houdt Zicht het initiatief tot een gesprek met de achterban over leefbaarheid en de inzet van bewoners daarbij. De gemeente levert een ‘uitvoeringsagenda Kleine Kernen’ om de Rotterdamse Woonvisie ook in Hoek van Holland verder uit te werken. WVH reserveert een bedrag per woning voor leefbaarheid, roept haar huurders op om met initiatieven te komen en levert graag een bijdrage aan de uitvoeringsagenda van de gemeente. Zo wordt ook met de prestatieafspraken ingezet op Gewoon goed wonen in Hoek van Holland.

Op de grote foto ziet u van links naar rechts Xander van de Scheur, François Claessens en Robert Simons.

Waar kunnen wij u mee helpen?