terug

Huurverhoging

Jaarlijks ontvangt u  voor 1 mei bericht  over de huurverhoging die per 1 juli ingaat. WVH heeft dit jaar bij de huurverhoging zoveel mogelijk rekening gehouden met de impact van  het coronavirus. 

Post over huurverhoging ontvangt u via Postex. Klik hier voor meer informatie over hoe dit werkt.
Sommige huurders kunnen door de ingrijpende overheidsmaatregelen voor corona in financiële problemen komen. Dat proberen wij te beperken. WVH heeft dit jaar géén inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. En we gaan soepel om met de bijzondere omstandigheden. Mocht u betaalproblemen hebben of krijgen, laat het ons weten. We kijken graag samen met u naar de beste oplossing voor uw situatie. Misschien komt u in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging. Hieronder vindt u meer informatie.

Huurbevriezing
Als u relatief duur woont, kunt u in sommige gevallen een aanvraag doen om uw huur te bevriezen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u geen huurverhoging. U houdt dan na 1 juli 2020 dezelfde huurprijs voor uw woning.

In 2020 kunnen twee groepen huurders van sociale huurwoningen huurbevriezing aanvragen:
Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven € 619,01 (voor één- en tweepersoonshuishoudens) of boven € 663,40 (voor huishoudens van drie personen of meer) en een laag inkomen.
Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

  • Lager dan €15.500 als u alleen woont
  • Lager dan €26.500 als u met 2 personen woont
  • Lager dan €33.500 als u met 3 of meer personen woont

Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.
Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

  • Tussen €15.500 en € 27.000 als u alleen woont
  • Tussen €26.500 en € 37.000 als u met 2 personen woont
  • Tussen €33.500  en €43.500 als u met 3 of meer personen woont.

De huurbevriezing geldt voor 1 jaar. Als er in het komend jaar niet veel aan uw situatie verandert, dan kunt u volgend jaar opnieuw een aanvraag doen.

Huurverlaging
Heeft u recht op huurtoeslag en woont u in een sociale huurwoning met een huurprijs boven € 737,14? Dan kunt u jaarlijks huurverlaging aanvragen. De huur wordt dan € 736,14.

Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen
Komt u volgens de informatie hierboven in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging? Stuurt u ons dan een verzoek om uw huur aan te passen. Op de website van de Woonbond is meer informatie te vinden en ook een voorbeeldbrief. Op deze website kunt u ook checken of het zin heeft om een aanvraag te doen.
Als u een aanvraag doet, hebben wij de volgende informatie of documenten nodig:

  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt wie op het adres zijn ingeschreven.
  • Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst,  recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties waaruit blijkt wat het inkomen is van alle volwassenen die op het adres zijn ingeschreven

Bezwaar maken tegen de huurverhoging
Als u het om een andere reden niet eens bent met de huurverhoging dan kunt u bezwaar bij ons indienen. Wij vragen u hiervoor het voorbeeldformulier van de huurcommissie te gebruiken. Meer informatie en het formulier vindt u op de website van de huurcommissie.  

Uitleg over andere begrippen die bij de huurverhoging een rol spelen
Bij het vaststellen van de jaarlijkse huurverhoging spelen een aantal begrippen een rol.  U vindt hier uitleg over de begrippen woningwaardering, streefhuur en huursombenadering.

Heeft u vragen over de huurverhoging?
Neem gerust contact met ons op. Dit kan per mail via info@wvhwonen.nl of telefonisch via (0174) 38 99 40. U kunt hiervoor een afspraak maken. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Waar kunnen wij u mee helpen?