terug

Huurverhoging

Elk jaar wordt op 1 juli de huur aangepast. De overheid stelt het maximum percentage vast waarmee WVH de huur mag verhogen.  

Wij stellen u vòòr 1 mei van elk jaar schriftelijk op de hoogte van de vastgestelde huurverhoging. Heeft u vragen over de huuraanpassing van uw woning, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan per mail via info@wvhwonen.nl of telefonisch via 0174 - 38 99 40.
Als u het niet met de verhoging eens bent bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij de Huurcommissie. 

Nieuw: mogelijkheid tot huurbevriezing
Als u relatief duur woont, heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid om een aanvraag te doen om uw huur te bevriezen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u geen huurverhoging.

In 2019 geldt de mogelijkheid om huurbevriezing aan te vragen voor de volgende groepen:

-       U ontvangt huurtoeslag en de nettohuur (zonder servicekosten) van uw woning is hoger dan € 607,46 (bij 1 of 2 persoonshuishoudens) of € 651,03 (bij 3 of meer huishoudens);

-       U heeft een inkomen tussen € 22.700 per jaar (bij een 1-persoons huishouden) of € 30.825 per jaar (bij een meerpersoonshuishouden)  en € 42.436 en de huurprijs van uw woning is hoger dan € 720,42.

De huurbevriezing geldt voor 1 jaar. Wanneer de situatie voortduurt, kunt u volgend jaar opnieuw een aanvraag doen.

Meer informatie over huurbevriezing is ook te vinden op de website van de Woonbond. 

Bij de jaarlijkse huurverhoging spelen - naast het inflatiepercentage - ook huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverhoging een rol.

Huursombenadering
We kijken bij het vaststellen van de jaarlijkse huuraanpassing van onze sociale huurwoningen naar de huursom. Dit heet de huursombenadering. De huursom is het bedrag van alle huren van de sociale huurwoningen over een heel jaar. De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel de huursom in totaal mag stijgen. Verder bepaalt de overheid hoeveel de huur van een individuele sociale huurwoning maximaal mag worden verhoogd.
Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Op deze manier kunnen huurprijzen meer in overeenstemming worden gebracht met de kwaliteit van de woning. Door de huursombenadering kan de huuraanpassing voor uw buren anders zijn dan die voor u.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor een klein deel van de huurders geldt verder een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierbij gelden strenge voorwaarden en beperkingen; huurders die de AOW-leeftijd hebben bereikt, gezinnen van vier personen of meer en huurders die veel zorg nodig hebben, krijgen géén inkomensafhankelijke huurverhoging.

Waar kunnen wij u mee helpen?