terug

Huurverhoging

Elk jaar wordt op 1 juli de huur aangepast. De overheid stelt het maximum percentage vast waarmee WVH de huur mag verhogen.  

Wij stellen u vòòr 1 mei van elk jaar schriftelijk op de hoogte van de geplande huurverhoging. Als u het niet met de verhoging eens bent bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij de Huurcommissie.

Huurverhoging 1 juli 2017
In 2017 is het een en ander veranderd bij het berekenen van de jaarlijkse huurverhoging. Naast het gebruikelijke inflatiepercentage spelen nu ook de huursombenadering en de inkomensafhankelijke huurverhoging een rol.

Huursombenadering
Sinds 2017 voert de rijksoverheidgeldt voor woningcorporaties de huursombenadering in. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Via de maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van alle huurprijzen van de corporatie (de huursom). Via de huursombenadering kan de huurprijs meer in overeenstemming worden gebracht met de kwaliteit van de woning. Branchevereniging Aedes heeft een animatiefilmpje gemaakt waarin de huursombenadering wordt uitgelegd. U kunt hier klikken voor deze uitleg.

Om de jaarlijkse huurverhoging te bepalen kijkt WVH kijkt naar het verschil tussen de huidige huurprijs en de streefhuur van de woning. WVH wil dit verschil kleiner maken, zodat de huurprijzen voor vergelijkbare woningen meer worden gelijkgetrokken. Woningen met een relatief lage huurprijs, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van de streefhuur. Overigens is er nog steeds een maximum percentage dat we aan individuele huurders mogen vragen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor een klein deel van de huurders geldt verder een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierbij gelden strenge voorwaarden en beperkingen; gepensioneerde huurders, gezinnen van minimaal vier personen en huurders die veel zorg nodig hebben, krijgen géén inkomensafhankelijke huurverhoging.

Waar kunnen wij u mee helpen?