terug

Mooie voldoendes voor WVH in visitatierapport

In de tweede helft van 2018 heeft WVH een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke commissie van visitatiebureau Raeflex heeft de prestaties van WVH over de jaren 2014 – 2017 beoordeeld. De commissie heeft daarvoor veel documenten gelezen en gesproken met belanghebbende partijen en samenwerkingspartners van WVH. U moet hierbij denken aan huurdersvereniging Houdt Zicht, de gemeente, collega-corporaties en zorgorganisaties waar WVH mee samenwerkt. Op basis van de documenten en de gesprekken heeft de visitatiecommissie een rapport opgesteld. 

Een visitatie is altijd een beetje spannend
Hoe beoordeelt een onafhankelijke commissie van deskundigen de prestaties van de afgelopen jaren? WVH heeft de afgelopen vier jaar veel energie gestoken in het maken van toekomstplannen en het daarop aanpassen van de organisatie. Daarnaast lag de focus op het aanhalen van de relatie met haar belanghebbenden en samenwerkingspartners. Dat waren duidelijke verbeterpunten die naar voren kwamen uit de vorige visitatie in 2014. WVH is trots dat die energie zich ook vertaalt in een mooie beoordeling in dit visitatierapport. WVH scoort de volgende cijfers:

Presteren naar opgaven en ambities: 6,9
Presteren volgens belanghebbenden: 7,3
Presteren naar vermogen: 6,4
Governance: 7,3

Naast een uitgebreide toelichting op de cijfers, staan in het rapport ook aandachtspunten die WVH goed kan gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren.

U kunt hier het visitatierapport lezen en hier de formele reactie van WVH op het rapport.

Heeft u vragen of opmerkingen over de visitatie of het rapport?
Dan kunt u die kwijt aan Jeanette de Koning, bestuurssecretaris van WVH via j.dekoning@wvhwonen.nl.

Waar kunnen wij u mee helpen?