terug

Nieuwbouwlocatie Prins Hendrikstraat veilig om te bouwen

Onze nieuwbouwlocatie aan de Prins Hendrikstraat is de afgelopen tijd onderzocht op de aanwezigheid van munitie en kleine explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde als voorbereiding op de start van de bouw. 

Tijdens de Tweede Oorlog heeft de Duitse bezettingsmacht in Hoek van Holland een enorm bunkercomplex aangelegd. Daar lag veel munitie zoals granaten en (geweer)patronen. Na de oorlog is het meeste daarvan opgeruimd, maar dat gebeurde niet altijd even zorgvuldig. Daarom is op veel plekken in de Hoek een verhoogde kans op aanwezigheid van explosieven uit die tijd. Zo ook in de omgeving van de Prins Hendrikstraat, op de locatie waar WVH nieuwe appartementen gaat bouwen.

Explosievenonderzoek uitgevoerd
Om elk risico op ontploffing bij de komende bouwwerkzaamheden uit te sluiten, heeft een gespecialiseerd bedrijf, IDDS Explosieven BV, een explosievenonderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde in twee keer. In februari van dit jaar onderzochten medewerkers van IDDS de hele locatie met metaaldetectors. Daaruit bleek dat op diverse plekken voorwerpen met metaal in de grond zaten, maar niet of het om onschadelijk metaal ging of om munitie of kleine explosieven. Daarom zijn alle voorwerpen tussen 22 en 29 april onder begeleiding van IDDS opgegraven. Het bleken allemaal onschadelijke voorwerpen te zijn, zoals resten van de gesloopte Korrelbetonwoningen en stukken oude kabel. Het is dus veilig om te gaan bouwen.

Bouw start op zijn vroegst in najaar 2020
Aan de Prins Hendrikstraat gaat WVH 76 comfortabele sociale huurappartementen bouwen. De bestemmingsplanprocedure voor deze nieuwbouw ligt tijdelijk stil vanwege de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. Om verder te kunnen, hebben we een natuurvergunning aangevraagd. Na ontvangst van de natuurvergunning kunnen we de bestemmingsplanprocedure verder doorlopen en de bouwvergunning aanvragen. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we op zijn vroegst in het najaar van 2020 starten met de bouw.

Waar kunnen wij u mee helpen?