terug

Peter Zwart nieuwe commissaris bij WVH


In haar vergadering van 15 februari heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van WVH Peter Zwart benoemd als nieuwe commissaris voor een zittingstermijn van vier jaar. De benoeming gebeurt op voordracht van huurdersorganisatie Houdt Zicht en na goedkeuring door de Autoriteit woningcorporaties.                   
                   

Aandachtsgebied nieuwe commissaris

De RvC houdt toezicht op het reilen en zeilen van WVH en is sparringpartner en werkgever van de directeur-bestuurder. Peter Zwart is mede-eigenaar van STEAD Advisory BV, een adviesbureau dat zich bezighoudt met vastgoedvraagstukken en vastgoedontwikkeling gericht op cultuur, sport, toerisme en kennisontwikkeling. Hij zal zijn kennis en ervaring binnen de raad vooral inzetten voor het aandachtsgebied ‘Bouwen en Vastgoed’.

Nieuwe rol
De rol van commissaris is nieuw voor Peter Zwart. Maar hij beschikt over de juiste eigenschappen om die goed in te kunnen vullen. Peter Zwart zegt zelf: “Ik ben enthousiast, nieuwsgierig en een klein beetje eigenwijs. Onafhankelijkheid vind ik een groot goed, vooral bij het vormen van mijn mening. Ik zet mijn kwaliteiten én mijn kennis graag in voor WVH en Gewoon goed wonen in Hoek van Holland. Ik heb er zin in!”
De RvC en directeur-bestuurder François Claessens van WVH zijn blij met de benoeming: “Hij is een prima aanvulling op het team. Wij kijken uit naar de samenwerking.”

Waar kunnen wij u mee helpen?