terug

Resultaten WVH in landelijke Aedes Benchmark, ruimte voor verbetering

Op 22 november heeft Aedes de resultaten van de Aedes Benchmark 2018 gepresenteerd. In deze Benchmark worden de prestaties van 291 woningcorporaties met elkaar vergeleken. Dit gebeurt op 5 onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. Het geeft huurders en andere belanghebbenden bijvoorbeeld inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Aedes vergelijkt de prestaties nu 5 jaar. Dit heeft in de sector al heel wat opgeleverd. Corporaties in Nederland werken steeds beter aan goede, betaalbare huizen. Woningen worden beter onderhouden en zijn duurzamer, huren zijn verder gematigd en ruim twee derde van alle huurders is tevreden over hun thuis.                            

Hier kunt u doorklikken naar de resultaten van WVH in de Aedes Benchmark 2018.
Resultaten WVH op huurdersoordeel onder de maat
WVH scoort in de Benchmark lager dan vorig jaar. Het resultaat op het onderdeel ‘huurdersoordeel’ van WVH is onder de maat.  Anders dan u en ook wij van WVH verwachten. Directeur-bestuurder van WVH Marcel Korthorst: “We wisten dat de resultaten op klanttevredenheid minder zouden zijn dan voorgaande jaren. Toch kwam het hard aan dat we bij de minst scorende corporaties in de C-groep zitten. WVH heeft een paar roerige jaren achter de rug. De organisatievernieuwing en de vele personeelswisselingen hebben een negatief effect gehad op de klanttevredenheid. Daarnaast heeft WVH het uitvoeren van reparaties uitbesteed aan de Coen Hagedoorn Bouwgroep. Dit liep in het begin heel goed. Maar liet juist in de meetperiode van de Benchmark (oktober 2017 tot en met augustus 2018) een daling van tevredenheid zien.” 

Werk aan de winkel
WVH is hard aan de slag om de dienstverlening aan onze huurders te verbeteren en weer op het oude niveau te krijgen. Marcel Korthorst: “Deze Benchmark-resultaten onderstrepen de noodzaak van die actie. Half november heeft WVH een nieuw digitaal klantvolgsysteem in gebruik genomen, waardoor we nu onze huurders beter kunnen informeren. Daarnaast vindt bijna dagelijks overleg plaats met medewerkers van Coen Hagedoorn en zitten we bovenop de verbeterafspraken die we met hen gemaakt hebben. En omdat tevredenheid van onze medewerkers een belangrijke pijler is voor de tevredenheid van onze huurders, hebben we daar in 2019 extra aandacht voor. Met die inzet gaan we er van uit dat WVH volgend jaar weer ‘gewoon goed’ scoort in de Aedes Benchmark.”

Heeft u vragen?
Of wilt u ons iets laten weten na dit bericht? Wij horen het graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur bellen via 0174 – 38 99 40 of mailen via info@wvhwonen.nl

Waar kunnen wij u mee helpen?