terug

Samen veilig doorwerken bij onderhoud en reparaties, ook bij WVH

Vanwege de coronacrisis heeft een aantal partijen in de bouw- en technieksector samen met de overheid het protocol 'Samen veilig doorwerken' vastgesteld. Ook de brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes ondertekende dit protocol. Het uitgangspunt voor woningcorporaties is: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zoveel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van bewoners en werknemers gegarandeerd is.

Gezondheid bewoners
Woningcorporaties dragen zorg voor hun huurders. Daar zijn ook kwetsbare mensen onder. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden kunnen daarom alleen doorgaan als hun gezondheid wordt gegarandeerd. Er zijn twee hoofdlijnen:

- Werkzaamheden in huis worden in principe alléén uitgevoerd als bewoners en werknemers géén gezondheidsklachten hebben én niet tot de risicogroepen behoren. De bewoner moet zelf instemmen dat er werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij alle werkzaamheden blijft de regel van kracht dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden; waar mogelijk verblijven de bewoners in een andere ruimte dan waar de werkzaamheden plaatsvinden.
- Bij bewoners die gezondheidsklachten hebben óf tot de risicogroepen behoren (onder andere alle bewoners van 70 jaar en ouder) worden alléén werkzaamheden uitgevoerd die dringend noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld geen (warm) water, geen stroom in huis, verstoppingen, lekkages en bij gevaar). Ook dan worden de veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Lees hier onze hygiëneregels om veilig door te kunnen werken.

Laat u het ons weten als u niet tevreden bent?
Ook in deze tijd doen onze bouwpartners en wij ons best om reparaties en onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren. Als u niet tevreden bent of er gaat iets mis, laat u het ons dan weten? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@wvhwonen.nl of te bellen
via 0174 - 38 99 40, maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

Waar kunnen wij u mee helpen?