terug

Samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw Prins Hendrikstraat

We zijn een stap verder in de ontwikkeling van de nieuwbouw in de Prins Hendrikstraat. We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ballast Nedam. 

Begin dit jaar heeft de aanbesteding voor deze nieuwbouw plaatsgevonden
Bouwbedrijven hebben een plan van aanpak en bijbehorende prijs ingediend. Door de aantrekkende economie zijn de bouwkosten het afgelopen jaar flink gestegen. Dat zagen we terug in de biedingen. De geboden prijzen lagen onder andere hierdoor een stuk hoger dan wat WVH voor deze nieuwbouw heeft begroot.

WVH gaat hoe dan ook bouwen op deze locatie
Daarbij staat voorop dat de nieuwe appartementen betaalbaar moeten zijn. Betaalbaar houdt in: bereikbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. We hebben na de aanbesteding met de bouwbedrijven die een bieding hebben gedaan, besproken hoe we gezamenlijk dit doel kunnen bereiken. Dit heeft geleid tot de samenwerkingsovereenkomst met Ballast Nedam.

Ondanks de hogere kosten willen we toch betaalbare appartementen realiseren
De samenwerkingsovereenkomst is bedoeld om dit doel te bereiken. Het bestaande nieuwbouwplan moet worden aangepast. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat WVH en Ballast Nedam samen de plannen aanpassen om betaalbare woningen te bouwen. Bij het aanpassen van het plan houden we rekening met de inbreng van omwonenden en belangstellenden tijdens de workshops van maart vorig jaar. Het aangepaste plan stemmen we direct af met de gemeente.

We verwachten dat we komend najaar een aangepast plan kunnen presenteren
Op dat moment kunnen we ook een nieuwe planning geven. Omdat het plan moet worden aangepast, is het helaas niet meer haalbaar om nog dit jaar te starten met de bouw.

Waar kunnen wij u mee helpen?