terug

Start bouw nieuwbouwproject Prins Hendrikstraat stap dichterbij

Eind mei ontvingen we de natuurvergunning voor ons nieuwbouwproject aan de Prins Hendrikstraat. “Goed nieuws”, aldus directeur-bestuurder Marcel Korthorst. “De start van de bouw is nu een stap dichterbij.”

“Met de ontvangst van de natuurvergunning, afgegeven door de provincie Zuid-Holland, is de weg vrij om verder te gaan met de bestemmingsplanprocedure”, legt Marcel uit. “Ook kunnen we de bouwvergunning aanvragen. In overleg met de gemeente proberen we de procedures zo kort mogelijk te houden. Uiteraard gelden voor alle vergunningen (ook de natuurvergunning) de wettelijke bezwaartermijnen. Maar omdat we in de afgelopen tijd al zoveel mogelijk hebben voorbereid, heb ik goede hoop dat we komend najaar kunnen starten met de bouw.”

Project voldoet aan basisregelgeving stikstof
Aan de Prins Hendrikstraat gaat WVH 76 comfortabele sociale huurappartementen bouwen. De bestemmingsplanprocedure voor deze nieuwbouw lag stil door de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. Dit nieuwbouwproject ligt dicht bij natuurgebied Solleveld en Kapittelduinen. Daarom moet het project voldoen aan de basisregelgeving voor stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden. Volgens die regelgeving moet de stikstofneerslag van projecten in de buurt van natuurgebieden lager zijn dan in de oude situatie. Waar nu de bouwlocatie is, stonden Korrelbetonwoningen die we hebben gesloopt. We hebben berekend dat de stikstofneerslag van de nieuwbouw een stuk lager is dan die van de gesloopte Korrelbetonwoningen. Dat komt vooral omdat de nieuwbouw gasloos is. Bij afhandeling van de aanvraag van de natuurvergunning heeft de provincie deze berekening getoetst. Dat de provincie nu de natuurvergunning heeft afgegeven, betekent dat ze akkoord gaat met onze berekening en dat dit project voldoet aan de basisregelgeving voor stikstofuitstoot.

Met de natuurvergunning kan de bestemmingsplanprocedure verder worden doorlopen. Hoewel de bestemming (wonen) niet verandert, moet het bestemmingsplan toch worden aangepast. Dat is omdat de nieuwbouw niet precies dezelfde maat en vorm heeft als de gesloopte Korrelbetonwoningen. De gemeenteraad moet de aanpassing van het bestemmingsplan nog wel goedkeuren.

Definitief ontwerp is klaar
In de afgelopen maanden hebben we de start van de bouw al zoveel mogelijk voorbereid. Zo is het voorlopige ontwerp voor de nieuwbouw uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ook is het noodzakelijke explosievenonderzoek uitgevoerd. Meer informatie, waaronder de definitieve woningplattegronden, vindt u ook op onze website.

 

Waar kunnen wij u mee helpen?