terug

Uw ideeën voor een fijne woonomgeving realiseren via Buurt idee

Hoek van Holland wordt over het algemeen als een fijne, aantrekkelijke woonplek ervaren. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Gewoon goed wonen is en blijft ons motto. Maar dat is niet een taak en verantwoordelijkheid van WVH alleen. We werken graag samen met de gemeente en lokale partners aan prettige wijken. Tot de belangrijkste partners horen natuurlijk onze huurders en huurdersorganisatie Houdt Zicht. 

Leefbaarheidsfonds
Samen met de gemeente zetten we ons  in voor leefbaarheid, bijvoorbeeld door het onderhouden van publieke ruimten en openbaar groen. Samen met Houdt Zicht willen we u graag de gelegenheid bieden om uw ideeën voor de leefbaarheid in uw buurt  te realiseren. Daarom is het leefbaarheidsfonds Buurt idee in het leven geroepen. WVH stelt jaarlijks een budget voor het fonds beschikbaar. Voor 2019 is dat € 10.000. Een groep huurders van WVH, of een instantie namens hen, kan bij Houdt Zicht of WVH onder de vlag van Buurt idee initiatieven indienen voor hun buurt. Het gaat dan om ideeën die de woonomgeving verbeteren en opfleuren of de saamhorigheid in de buurt vergroten.

Commissie Buurt idee
Als alle informatie rond een idee ontvangen is, dan beoordeelt de commissie Buurt idee de aanvraag. De commissie bestaat op dit moment uit twee leden: Klaas Degeling (namens Houdt Zicht) en Nora van Buuringen (namens WVH). Waarom zetten zij zich hiervoor in?

“Gewoon omdat ik het belangrijk vind”, antwoordt Klaas. Klaas is naast actief lid van het huurdersplatform van Houdt Zicht, ook een actieve buurtbewoner. “Als bewoner kun je zelf veel doen in je straat of in je buurt. Alleen al door een goede buur te zijn.” Nora vult Klaas aan: “Als WVH kunnen wij natuurlijk in een buurt of portiek kijken wat wij vinden dat er moet gebeuren. Maar we hebben veel liever dat huurders uit de buurt zelf met ideeën komen!” De commissie beoordeelt de ideeën. Nora legt uit: “WVH is een woningcorporatie en moet voldoen aan de Woningwet. Dat betekent onder andere dat we niet aan sponsoring mogen doen of zomaar geld cadeau kunnen geven. Binnen de regels die er zijn, kijken we als commissie of het idee bijdraagt aan de leefbaarheid en of een bijdrage terecht is.”

Derde lid voor de commissie gezocht!
Klaas meldt: “Als commissie zijn we inmiddels gestart, maar we zoeken nog versterking. We vinden het heel leuk als een kind van rond de 11 jaar wil plaatsnemen in de commissie. Kinderen zijn vaak buiten en hebben zo hun eigen kijk op hun buurt. En kinderen hebben vaak fantastische ideeën!” Vanuit WVH is al contact gelegd met één van de basisscholen in Hoek van Holland. “Maar”, zo zegt Nora,  “het kan zijn dat kinderen dit lezen en daar op hun school nog niks over gehoord hebben. Daarom willen we ook hier een oproep doen:  ben je 10, 11 of 12 jaar en denk je ‘dat is wat voor mij’, meld je dan bij WVH!”

Heeft u een leuk buurt idee?

Meld dit dan bij Houdt Zicht of WVH. Dat kan via dit aanvraagformulier
In uw aanvraag moet duidelijk staan:
- Namens wie de aanvraag gedaan wordt en om welke buurt het gaat;
- Een omschrijving van het idee of de activiteit;
- Waarom het idee of de activiteit bijdraagt aan leefbaarheid;
- Wat de inbreng van de indiener / de huurders zelf is;
- Wat de kosten zijn.
De commissie Buurt idee laat u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage!

Waar kunnen wij u mee helpen?