terug

Vervolg nieuwbouw Prins Hendrikstraat na ‘stikstofuitspraak’

We hebben waarschijnlijk een oplossing gevonden zodat we verder kunnen met de ontwikkeling van ons nieuwbouwproject Prins Hendrikstraat. Deze nieuwbouw is vertraagd vanwege de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. 

De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat het Nederlandse stikstofbeleid niet voldoende is om de natuurgebieden te beschermen. Daarom moet de regering haar beleid aanpassen. Het gaat daarbij over bouwprojecten in de buurt van beschermde natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden. De nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat ligt dicht bij het Natura 2000-gebied ‘Solleveld en Kapittelduinen’. Daarom hebben we te maken met deze ‘stikstofuitspraak’ en konden we niet verder met de bestemmingsplanprocedure.

Na de uitspraak zijn we op zoek gegaan naar een oplossing om verder te kunnen met de bestemmingsplanprocedure. Het lastige daarbij is dat er nog geen duidelijke nieuwe wet- en regelgeving is. Daarom hebben we gekeken naar de basisregelgeving. Daarin staat dat projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden liefst helemaal geen stikstofneerslag mogen veroorzaken. En als er wel stikstofneerslag is, dat die dan lager moet zijn dan in de oude situatie.

Nieuwe appartementen veroorzaken minder stikstof dan gesloopte woningen
Waar nu de bouwlocatie is, stonden voorheen woningen. Deze Korrelbetonwoningen hebben we gesloopt. In vergelijking met de gesloopte woningen zijn de nieuwe appartementen veel duurzamer. Bovendien zijn ze gasloos. We hebben berekend dat de stikstofneerslag van de nieuwbouw een stuk lager is dan die van de gesloopte woningen. Volgens deze berekening voldoen we dus aan de basisregelgeving. We moeten voor deze oplossing nog wel goedkeuring krijgen van de provincie. Daarom hebben we een natuurvergunning aangevraagd. Bij de behandeling van de natuurvergunning toetst de provincie onze berekening.

Nieuwbouw Prins Hendrikstraat start op zijn vroegst in september 2020
We hebben de natuurvergunning eind december 2019 aangevraagd. De aanvraag van de natuurvergunning en de bestemmingsplanprocedure kosten tijd. Dit betekent dat we op zijn vroegst in september 2020 kunnen starten met de bouw.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectenpagina.

Waar kunnen wij u mee helpen?