terug

WVH doet mee met belteam Welzijn op de Hoek

De coronamaatregelen hebben veel impact. Om Hoekenezen die hulp nodig hebben bij te staan, is via Welzijn op de Hoek een belteam opgezet. Ook WVH doet hieraan mee. Sociaal makelaar Jessica Zuiderwijk vertelt over het initiatief.

“Medewerkers van allerlei organisaties doen mee aan het belteam”, licht Jessica toe. “Naast WVH zijn dat De Inloop, de kerken, Ontmoetingscentrum Humanitas, het Wijkteam, de Vraagwijzer en natuurlijk Welzijn op de Hoek zelf. Medewerkers van de deelnemende organisaties bellen kwetsbare Hoekenezen op om na te gaan hoe het in deze tijd van coronamaatregelen met hen gaat. Iedere organisatie belt zoveel mogelijk met zijn eigen ‘achterban’. Zo bellen medewerkers van WVH naar WVH-huurders. Vanuit Welzijn op de Hoek hebben we een vragenlijst opgesteld die hierbij kan worden gebruikt. Met vragen als: ‘Hoe ziet uw netwerk eruit?’ ‘Heeft u mensen om u heen die u helpen, bijvoorbeeld met de boodschappen?’ ‘Bent u mantelzorger, en als dat zo is, hoe gaat dat nu?’ We vragen ook of degene die gebeld wordt misschien iemand anders kent die hulp nodig heeft.”

“We zijn begonnen met het bellen van mensen van 75 jaar en ouder omdat die het meest kwetsbaar zijn”, gaat Jessica verder. “Maar ook jongere mensen kunnen behoefte hebben aan hulp. Daarom is WVH begonnen met het bellen van 60- en 65-plussers. Mensen zijn heel blij dat je hen belt. Het overgrote deel geeft complimenten voor het initiatief.”

Inzet van vrijwilligers                                                                                         
“Af en toe krijgen we een hulpvraag of een vraag voor ondersteuning. Bijvoorbeeld van iemand die ziek is en een hondje heeft dat moet worden uitgelaten. Of van een mantelzorger die thuis moet blijven en daardoor geen boodschappen kan doen voor zijn ouders. Dan zoeken we een vrijwilliger die wil helpen. Gelukkig heeft Welzijn op de Hoek een groot netwerk van vrijwilligers die kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld boodschappenondersteuning. Voor degene met het hondje hebben we een student gevonden die, afwisselend met zijn moeder, zorgt dat het hondje wordt uitgelaten zo lang dat nodig is. Studenten en andere vrijwilligers helpen ook met het bezorgen van maaltijden van De Schuilplaats. Normaal gesproken komen mensen naar de Hoekstee voor die maaltijden, maar dat kan nu niet.”

“Na het eerste contact, bellen we wekelijks of tweewekelijks terug om te vragen hoe het nu gaat. Want dat kan natuurlijk veranderen. De zoon, dochter of iemand anders uit het eigen netwerk die hulp biedt, kan bijvoorbeeld ziek worden. Bovendien zijn mensen heel blij als je weer belt. Je merkt dat de meesten best wel om een praatje verlegen zitten. Mensen kunnen trouwens ook zelf contact opnemen met het belteam. Voor een praatje of om hulp te vragen. Ze kunnen degene bellen met wie ze contact hebben gehad. Of ze kunnen mij bellen via nummer 06 – 188 667 64, of mijn collega Anniek Ammerlaan, via nummer 06 - 119 587 56. We zijn er voor alle Hoekenezen. Samen staan we sterk!”

Waar kunnen wij u mee helpen?