terug

WVH houdt bij huurverhoging rekening met impact coronacrisis

Afgelopen week hebben alle huurders van WVH bericht ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging die per 1 juli ingaat. De huurverhoging komt op een ongelukkig moment nu de overheid strenge maatregelen neemt vanwege het coronavirus. WVH houdt dit jaar rekening met de impact van de coronamaatregelen. Directeur-bestuurder Marcel Korthorst licht toe waarom WVH wel een huurverhoging doorvoert. 

“Het doorvoeren van de huurverhoging voelt voor ons heel dubbel in deze corona-crisis. Veel mensen kunnen financieel het hoofd moeilijk boven water houden. We hebben de huurverhoging daarom beperkt tot gemiddeld inflatie, maar we houden wel vast aan de huurverhoging. Natuurlijk staan we mensen bij die het moeilijk hebben.” Op de vraag waarom WVH toch kiest voor een huurverhoging, vervolgt Marcel: “Het zijn voor ons inkomsten die we de komende jaren uitgeven aan onderhoud en bouw van woningen. Zo houden we ook werk voor bedrijven in de bouw. Wij maken als corporatie geen winst, de extra euro’s gaan direct weer in de volkshuisvesting.’’
Corporaties zouden volgens overheidsregels de huur mogen verhogen met 5,1 procent, maar WVH verhoogt met gemiddeld 2,6 procent (alleen  inflatie). Marcel Korthorst: “Uitstel of afstel van huurverhoging helpt de mensen die echt in de problemen zitten niet. Geen huurverhoging scheelt mensen veelal vijf tot tien euro in de maand. We denken dat we de huurders die écht geraakt worden, veel beter helpen met een oplossing op maat.”

Wat doet WVH voor huurders die écht geraakt worden?
Marcel Korthorst: “Wij bieden maatwerk aan huurders. Bij betaalproblemen kunnen zij dat ons laten weten. We kijken dan samen met de huurder naar de beste oplossing voor zijn of haar situatie. Misschien is huurbevriezing of huurverlaging mogelijk.” WVH heeft haar huurders daarover geïnformeerd en roept hen op om vooral contact op te nemen als zij vragen hebben over de mogelijkheden of er gebruik van willen maken.

Waar kunnen wij u mee helpen?