terug

Houdt Zicht, gemeente Rotterdam en WVH tekenen prestatieafspraken 2024-2025

Op 12 december hebben Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Chantal Zeegers, wethouder van de gemeente Rotterdam en Marcel Korthorst, bestuurder van WVH een handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2024 en 2025. "Goed dat we de samenwerking tussen de drie partijen voor Hoek van Holland voor de komende twee jaar bevestigen.” aldus Marcel Korthorst.

Nieuwbouw
In de prestatieafspraken tussen Houdt Zicht, de gemeente en WVH gaat het vanzelfsprekend vooral over wonen in Hoek van Holland. WVH zet in op meer nieuwbouw in Hoek van Holland, onder andere in het Lemairepark. En ook is een onderzoek naar tijdelijke woningen in de prestatieafspraken opgenomen. We blijven, samen met de gemeente, zoeken naar flexibiliteit in regelgeving om de bouwproductie betaalbaar en op pijl te houden. Ook maakten we afspraken voor bouwlocaties waar we in de toekomst willen gaan ontwikkelen. Op deze manier zorgen we ervoor dat we tempo kunnen maken in het toevoegen van betaalbare sociale huurwoningen.

Verder maakten we afspraken om onze woningen te verduurzamen, het dorp leefbaar te houden en blijven we ons gezamenlijk inzetten om betalingsproblemen, schulden en huisuitzettingen als gevolg van de huur te voorkomen.  

Waarom prestatieafspraken?
De gemeente maakt met alle Rotterdamse corporaties prestatieafspraken. De afspraken zijn een middel om samen te werken aan voldoende betaalbare woningen. Houdt Zicht leverde haar bijdrage voor Hoek van Holland. De afspraken gaan vooral over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen, maar ook over duurzaamheid.

Op de foto ziet u van links naar rechts Xander van de Scheur en Marcel Korthorst.

Waar kunnen wij u mee helpen?