terug

Governance

WVH is een maatschappelijke organisatie. We hechten veel waarde aan betrouwbaarheid en integriteit. Daarom houden wij ons onder meer aan de Governance-code voor Woningcorporaties.

Governance is de manier waarop een organisatie invulling geeft aan het besturen van de organisatie en hierover verantwoording aflegt.

Integriteitscode
We kennen ook een eigen integriteitscode. Deze code is de leidraad voor het gedrag van onze medewerkers. Het waarborgen van uw privacy is onderdeel van de integriteitscode.

WVH heeft daarnaast een interne meldprocedure bij (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid.

Waar kunnen wij u mee helpen?