terug

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over WVH en de activiteiten van WVH. 

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de website. Ook mogen we de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment wijzigen of intrekken. 

Disclaimer voor e-mail
Het e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als een bericht niet voor u bestemd is, verzoeken we u vriendelijk dit aan de afzender te melden. Het is in dat geval verboden de informatie te gebruiken. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie aan derden is niet toegestaan. WVH staat vanwege de elektronische verzending van het bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in het e-mailbericht.

Waar kunnen wij u mee helpen?