terug

Huur betalen

Bij WVH betaalt u de huur altijd vooraf. Zorgt u ervoor dat het totale huurbedrag vóór de 1e van elke maand op onze rekening staat?

Wij bieden een aantal mogelijkheden om de huur te betalen:

Automatisch
U machtigt ons om de huur maandelijks van uw bankrekening af te schrijven. Hiervoor kunt u bij de medewerkers Wonen een machtigingsformulier afhalen, of hier downloaden. Na het invullen en ondertekenen van het formulier wordt de huur automatisch elke 1e van de maand van uw rekening afgeschreven. Mits er voldoende saldo op uw rekening staat. Automatische incasso is voor u en voor ons de makkelijkste manier. U weet dan zeker dat u de huur elke maand op tijd betaalt. En wijzigingen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, worden probleemloos doorgevoerd.

Bent u het niet eens met een afschrijving? Dan kunt u het bedrag binnen vier weken na de datum van afschrijving terugvorderen.

Periodieke overschrijving
Betaalt u de huur liever niet via een automatische incasso? Dan zorgt u zelf voor de maandelijkse betaling via uw bank. Wilt u dan wel uw adres vermelden bij uw overschrijving.

Pinbetaling
U komt persoonlijk langs op ons kantoor om de huur te pinnen.

Ons bankrekeningnummer is:
NL49RABO 0323 231 012

Waar kunnen wij u mee helpen?