terug

Medehuurder

Gaat u samenwonen? Uw partner is niet automatisch medehuurder.

Wilt u dat uw partner dezelfde rechten en plichten heeft als uzelf? U mag altijd schriftelijk een aanvraag doen voor medehuurderschap. Voldoet u aan alle voorwaarden, dan ontvangt u van ons een uitnodiging om samen een verklaring te ondertekenen.

De voorwaarden zijn:

  • u voert samen een gemeenschappelijke huishouding
  • u staat minimaal achttien maanden op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister
  • u bent van plan voor onbepaalde tijd samen te blijven wonen

De verklaring is een aanvulling op de bestaande huurovereenkomst, die blijft van kracht. Pas na het tekenen van deze verklaring is uw partner officieel medehuurder met dezelfde rechten en plichten als u.

Inwoning
In andere gevallen is sprake van inwoning. Een inwonende medebewoner kan geen aanspraak maken op de woning. Hij of zij moet uit de woning vertrekken wanneer u de woning verlaat. Dit geldt ook voor inwonende familieleden, tenzij er sprake is van een zorgrelatie tussen u en het inwonende familielid.

Waar kunnen wij u mee helpen?