terug

Klachten

WVH doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u tóch een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan kunnen wij er iets aan doen. 

Een klacht kan gaan over de woning, de woonomgeving, het onderhoud of de wijze waarop een medewerker heeft gehandeld. Misschien heeft u geen klacht, maar een suggestie voor verbetering van de dienstverlening. Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@wvhwonen.nl.
U mag uw klacht of suggestie natuurlijk ook persoonlijk melden bij onze medewerkers Wonen, of telefonisch via 0174-38 99 40. 

Meer informatie
In onze folder ‘Een klacht, wat nu?’ krijgt u meer uitleg over wat er met uw klacht gebeurt.

WVH is aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH)
Wij doen al het mogelijke om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Meestal komen we daar samen wel uit. Maar soms loopt het anders. In dat geval kunt u met uw klacht terecht bij  de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH).
Deze geschillencommissie is een officieel onafhankelijke commissie en is professioneel georganiseerd. U kunt op de website van de GCWZH lezen hoe de commissie te werk gaat en welke woningcorporaties in de regio nog meer zijn aangesloten.
De GCWZH behandelt geen klachten over de woonruimteverdeling, huurverhoging of algemeen beleid van WVH.

Waar kunnen wij u mee helpen?