terug

Klachten

WVH doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u tóch een klacht over onze dienstverlening ? Of ervaart u overlast van buren?  Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan kunnen wij er iets aan doen. 

Een klacht kan gaan over de woning, de woonomgeving, het onderhoud of de wijze waarop een medewerker heeft gehandeld. Misschien heeft u geen klacht, maar ervaart u overlast van buren. Of heeft u een suggestie voor verbetering van de dienstverlening. Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@wvhwonen.nl

Klachten en suggesties
U kunt uw klachten en suggesties op een aantal manieren doorgeven:
- per e-mail: info@wvhwonen.nl
- schriftelijk naar: Planciushof 75, 3151 GC Hoek van Holland
 
Wat gebeurt er met uw klacht
Uw melding komt terecht bij een van onze medewerkers. U ontvangt uiterlijk binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging met een inhoudelijke reactie op uw klacht. Of een termijn waarbinnen u een reactie mag verwachten. Het kan ook zijn dat we u uitnodigen voor een gesprek.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. Afhankelijk van de inhoud van uw klacht is dat de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland, de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam of de Huurcommissie. WVH kan ook zelf besluiten de klacht voor te leggen aan een van deze commissies.

Afhankelijk van de klacht die u heeft, vindt u verder op deze pagina meer informatie

Kantonrechter
Wilt u uw klacht niet voorleggen aan één van de genoemde commissies of komt u er via een commissie niet uit, dan kunt u ook een procedure beginnen bij de kantonrechter.
Contactgegevens Kantongerecht Rotterdam
Wilhelminaplein 100-125 / Postbus 50955
3007 BS Rotterdam
Telefoon: 088 – 362 60 00

 

Waar kunnen wij u mee helpen?