terug

Nieuws

10 / 09 2019
Project afbeelding

WVH zoekt een senior projectleider renovatie en nieuwbouw

Zorg jij voor dé perfecte voorbereiding voor de renovatie van ons vastgoed en weet je die in samenwerking te realiseren? lees meer
09 / 09 2019
Project afbeelding

Vertraging nieuwbouw Prins Hendrikstraat door 'stikstofuitspraak' Raad van State

Mogelijk heeft u gehoord dat veel bouwprojecten stilliggen door de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. Helaas heeft deze uitspraak ook gevolgen voor de planning van ons nieuwbouwproject aan de Prins Hendrikstraat. lees meer
28 / 08 2019
Project afbeelding

Vernieuwde entreehal Houtmanflat feestelijk geopend

Op 27 augustus vierden we met de bewoners dat het verbeterprogramma voor de Houtmanflat is afgerond. Met de onthulling van de nieuwe fotowand werd de volledig gemoderniseerde entreehal feestelijk voor geopend verklaard. lees meer
25 / 07 2019
Project afbeelding

WVH houdt nieuwbouw Prins Hendrikstraat betaalbaar

We hebben de huurprijzen voor ons nieuwbouwproject Prins Hendrikstraat vastgesteld. De huurprijzen van alle appartementen blijven onder de laagste huurtoeslaggrens. lees meer
08 / 07 2019
Project afbeelding

Zonnige kennismaking van wethouder Kurvers met WVH en de Hoek

Tijdens een zonnige fietstocht maakte de Rotterdamse wethouder Wonen, Bas Kurvers, donderdag 4 juli kennis met WVH en Hoek van Holland. Zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar, aldus de wethouder en Marcel Korthorst. lees meer
04 / 07 2019
Project afbeelding

Wethouder Wonen Bas Kurvers bezoekt WVH

Vandaag, donderdag 4 juli, komt de Rotterdamse wethouder Wonen, Bas Kurvers, kennismaken met WVH en Hoek van Holland. Tijdens een fietstocht bezoekt hij onder andere de nieuwbouwlocatie aan de Prins Hendrikstraat. lees meer
02 / 07 2019
Project afbeelding

Inloopbijeenkomst over bestemmingsplan nieuwbouw Prins Hendrikstraat

Op 9 juli organiseren de gemeente Rotterdam en WVH een inloopbijeenkomst over het aangepaste bestemmingsplan voor de nieuwbouw Prins Hendrikstraat. Belangstellenden zijn welkom in Huis van de Wijk De Hoekstee tussen 17.00 en 19.00 uur. lees meer
01 / 07 2019
Project afbeelding

Jaaroverzicht WVH 2018

Het is een goede gewoonte om jaarlijks terug te blikken op de resultaten van het jaar ervoor.
lees meer
14 / 06 2019
Project afbeelding

Agenda en stukken algemene ledenvergadering WVH 25 juni staan op website

WVH is een vereniging. Iedereen die een woning van ons huurt, kan lid worden van de vereniging (maximaal één lid per woning). lees meer
23 / 05 2019
Project afbeelding

Samen aan de slag bij de Van Dam-woningen

Op donderdag 23 mei vond bij de Van Dam-woningen in de Rietdijkstraat de Ad Hoc Doet Dag plaats. Samen met Ad Hoc-bewoners en vrijwilligers werden de woningen en omgeving onder handen genomen. WVH-collega’s hielpen graag een handje. lees meer
16 / 05 2019
Project afbeelding

Nieuw Woontij Magazine is uit

              lees meer
09 / 05 2019
Project afbeelding

Uw ideeën voor een fijne woonomgeving realiseren via Buurt idee

Hoek van Holland wordt over het algemeen als een fijne, aantrekkelijke woonplek ervaren. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Gewoon goed wonen is en blijft ons motto. Maar dat is niet een taak en verantwoordelijkheid van WVH alleen. We werken graag samen met de gemeente en lokale partners aan prettige wijken. Tot de belangrijkste partners horen natuurlijk onze huurders en huurdersorganisatie Houdt Zicht.  lees meer
29 / 04 2019
Project afbeelding

De jaarlijkse huurverhoging

Voor 1 mei hebben alle huurders van WVH bericht ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. Niet het leukste onderwerp, wel belangrijk. WVH wil haar sociale huurwoningen graag voor alle huurders betaalbaar houden en zo eerlijk mogelijk verdelen. Hoe we dat doen? Manager Wonen van WVH Daan de Jongh vertelt erover. lees meer
08 / 03 2019
Project afbeelding

Drukbezochte inloopbijeenkomst nieuwbouw Prins Hendrikstraat

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw Prins Hendrikstraat is klaar. Reden voor WVH om op 5 maart 2019 een inloopbijeenkomst te organiseren. Veel omwonenden en belangstellenden van de nieuwbouw kwamen langs. lees meer
01 / 02 2019
Project afbeelding

Proef om wateroverlast achterpaden aan te pakken

Een flinke regenbui leidt nogal eens tot wateroverlast in de achterpaden en achtertuinen van de eengezinswoningen in de omgeving Tasmanweg/Mahustraat. Met de klimaatverandering is de verwachting dat het aantal hoosbuien alleen maar zal toenemen.  lees meer
01 / 02 2019
Project afbeelding

WVH tekent Regioakkoord Woningmarktafspraken

Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. In het akkoord zijn afspraken gemaakt tussen veertien gemeenten en woningcorporaties in de regio. Zo is het voornemen vastgelegd om het aantal woningen in de regio Rotterdam met 54.000 uit te breiden. En ook hoe die uitbreiding verdeeld moet worden over de verschillende gemeenten.  lees meer
17 / 01 2019
Project afbeelding

Mogelijk sneller verhuizen met de wooncoach

De heer en mevrouw Van der Vlies verhuisden afgelopen zomer na bemiddeling van onze wooncoach  Emma van Schaijik naar de Cornelis Sterrenburgstraat. Hier leest u hun verhaal.  lees meer
21 / 12 2018
Project afbeelding

WVH ondertekent Rotterdamse Samenwerkingsagenda Ouder en Wijzer

Rotterdam krijgt te maken met een dubbele vergrijzing. Tot 2035 neemt het aantal 65+-ers in Rotterdam met ruim 30.000 toe tot bijna 130.000 (één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking). Ook in Hoek van Holland is sprake van vergrijzing. Dit biedt kansen. Want een groeiend aantal mensen blijft langer vitaal en gezond.  lees meer
20 / 12 2018
Project afbeelding

Mooie voldoendes voor WVH in visitatierapport

In de tweede helft van 2018 heeft WVH een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke commissie van visitatiebureau Raeflex heeft de prestaties van WVH over de jaren 2014 – 2017 beoordeeld. De commissie heeft daarvoor veel documenten gelezen en gesproken met belanghebbende partijen en samenwerkingspartners van WVH. U moet hierbij denken aan huurdersvereniging Houdt Zicht, de gemeente, collega-corporaties en zorgorganisaties waar WVH mee samenwerkt. Op basis van de documenten en de gesprekken heeft de visitatiecommissie een rapport opgesteld.  lees meer
13 / 12 2018
Project afbeelding

Houdt Zicht, gemeente Rotterdam en WVH tekenen prestatieafspraken 2019

Op 12 december hebben Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Bas Kurvers, wethouder van de gemeente Rotterdam en Marcel Korthorst, bestuurder van WVH hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken voor 2019. De afspraken zijn een herijking van de afspraken die gemaakt werden voor 2018. “De onderwerpen van vorig jaar zijn ook dit jaar nog actueel. Goed dat we die én de samenwerking tussen de drie partijen voor Hoek van Holland voor het nieuwe jaar bevestigen.”, aldus Marcel Korthorst. lees meer
04 / 12 2018
Project afbeelding

Rietdijkstraat 5 tijdelijk in gebruik als kunsthuis

Eén van de zogenaamde Van Dam-woningen aan de Rietdijkstraat krijgt een bijzondere bestemming. Kunstenaars aan Zee (KUZ) gaat de Rietdijkstraat 5 tijdelijk gebruiken als kunsthuis. 15 december is de feestelijke opening. lees meer
30 / 11 2018
Project afbeelding

WVH krijgt klimaattrofee voor de ideale watertuin

Op 29 november heeft WVH de ‘Klimaatkrachtig doorgeeftrofee’ van het Hoogheemraadschap van Delfland gekregen. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra overhandigde de trofee aan onze directeur-bestuurder Marcel Korthorst. WVH krijgt de klimaattrofee voor de aanleg van de ‘ideale watertuin’ aan de Tasmanweg in Hoek van Holland. In de ideale watertuin zakt het meeste regenwater in de grond door een combinatie van veel groen en weinig bestrating. De bestrating is deels waterdoorlatend. En een ondergrondse watertank vangt overtollig regenwater van het dak van de woning op. Het waterschap vindt dit een mooi voorbeeld van een initiatief om de regio klimaatbestendig te maken.                 lees meer
28 / 11 2018
Project afbeelding

Aandacht voor 'ideale watertuin' tijdens conferentie Hoogheemraadschap

Donderdag 29 november vestigen we nog eens de aandacht op de aan de Tasmanweg gerealiseerde ‘ideale watertuin’. WVH draagt die dag bij aan de conferentie over wateradaptatie van het Hoogheemraadschap van Delfland. lees meer
22 / 11 2018
Project afbeelding

Resultaten WVH in landelijke Aedes Benchmark, ruimte voor verbetering

Op 22 november heeft Aedes de resultaten van de Aedes Benchmark 2018 gepresenteerd. In deze Benchmark worden de prestaties van 291 woningcorporaties met elkaar vergeleken. Dit gebeurt op 5 onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. Het geeft huurders en andere belanghebbenden bijvoorbeeld inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Aedes vergelijkt de prestaties nu 5 jaar. Dit heeft in de sector al heel wat opgeleverd. Corporaties in Nederland werken steeds beter aan goede, betaalbare huizen. Woningen worden beter onderhouden en zijn duurzamer, huren zijn verder gematigd en ruim twee derde van alle huurders is tevreden over hun thuis.                             lees meer
20 / 11 2018
Project afbeelding

Samenwerkingspartners eten een beschuitje bij WVH

 Op 20 november ontving WVH haar belangrijkste samenwerkingspartners voor een ontbijtsessie. Onder de deelnemers vooral vertegenwoordigers van aannemers, partners in zorg- en welzijn en de gebiedsorganisatie van Hoek van Holland. Naast een beschuitje stond ook een goed gesprek op het menu over de dienstverlening aan onze huurders. Natuurlijk kwam daarbij ook de onderlinge samenwerking aan de orde. ‘Prettig en inspirerend!’ en ‘Moeten we vaker doen’ waren enkele reacties. WVH gebruikt de opmerkingen en ideeën van haar samenwerkingspartners bij het opstellen van een nieuwe Klantvisie die nog voor het einde van het jaar gereed is.                                         lees meer
06 / 11 2018
Project afbeelding

Aanpassing ontwerp nieuwbouw Prins Hendrikstraat

Achter de schermen werken we verder aan het nieuwbouwplan voor de Prins Hendrikstraat. Samen met Ballast Nedam zijn we bezig om het nieuwbouwplan aan te passen.  lees meer
22 / 10 2018
Project afbeelding

Prachtige film over de realisatie van twee bijzondere woningen en een ideale watertuin

WVH bouwde onlangs aan de Tasmanweg 159-161 twee bijzondere nieuwe woningen én realiseerde een ideale watertuin. De realisatie van dit project is prachtig vastgelegd in een korte film die u hier kunt zien. lees meer
19 / 10 2018
Project afbeelding

Carlinde Adriaanse gestopt als commissaris bij WVH

Per 1 september 2018 is Carlinde Adriaanse terug getreden als commissaris van WVH. Zij was sinds juni 2015 lid van de raad van commissarissen. lees meer
15 / 10 2018
Project afbeelding

Geslaagde actie "Tegel eruit, groen erin!"in de ideale watertuin

We kunnen allemaal letterlijk een steentje bijdragen om wateroverlast te voorkomen, zeker wanneer je een tuin hebt. Daarom stelden wij op zaterdag 13 oktober de ideale watertuin aan de Tasmanweg 159 open voor publiek. Samen met organiseerde de gemeente organiseerden wij de actie ‘Tegel eruit, groen erin’. lees meer
15 / 10 2018
Project afbeelding

Klimaat en ideale watertuin ook centraal bij relatiebijeenkomst WVH

Op donderdag 11 oktober organiseerde WVH  haar jaarlijkse ontmoeting met belanghebbenden. De goedbezochte bijeenkomst stond in het teken van duurzaamheid en klimaatverandering. Een bezoek aan de twee nieuwe modulair gebouwde, energie neutrale, gasloze woningen en de ideale watertuin aan de Tasmanweg was onderdeel van het programma. Dat riep enthousiaste reacties op. lees meer
03 / 10 2018
Project afbeelding

Hoekse Druppies openen ideale watertuin aan de Tasmanweg

Stralend laten de Hoekse Druppies zich door Siem Kruithof van Aspar Tuinaanleg natspuiten: onder de paraplu’s houden ze ’t wel droog. Ze verklaren de woningen en tuin aan de Tasmanweg voor geopend.  lees meer
09 / 07 2018
Project afbeelding

Nieuwe woningen Tasmanweg 159-161 op locatie aangekomen

Een bijzonder beeld vandaag op de Tasmanweg. Ter hoogte van nummer 159-161 worden met groot transport gedurende de dag de kant en klare onderdelen gebracht van twee nieuwe woningen. De woningdelen, in de fabriek gebouwd door Jan Snel in opdracht van WVH, worden ter plaatste meteen gemonteerd. Als woensdag 11 juli het dak is geplaatst, zijn de woningen nagenoeg klaar. Ze hoeven dan alleen nog te worden afgewerkt en aangesloten op het waterleiding- en elektriciteitsnet. lees meer
28 / 06 2018
Project afbeelding

Groot transport voor aanvoer nieuwe woningen Tasmanweg 159-161

Voor de Tasmanweg 159-161  ontwikkelt WVH nieuwbouw met een innovatieve bouwmethode. De woningen worden in de fabriek gemaakt en op locatie in elkaar gezet. Op 9 en 11 juli worden de woningdelen met groot transport aangevoerd.  lees meer
21 / 06 2018
Project afbeelding

Samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw Prins Hendrikstraat

We zijn een stap verder in de ontwikkeling van de nieuwbouw in de Prins Hendrikstraat. We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ballast Nedam.  lees meer
01 / 06 2018
Project afbeelding

Tijdelijke gebruikers hebben hun intrek genomen in Van Dam-woningen

Heel blij is hij met zijn tijdelijke onderkomen aan de Rietdijkstraat, de 28-jarige Max de Groot. Enkele weken geleden nam hij zijn intrek in één van de leegstaande Van Dam-woningen. “Het is een hartstikke leuk huisje.” lees meer
31 / 05 2018
Project afbeelding

Marcel Korthorst nieuwe directeur-bestuurder bij WVH

De Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft per 1 augustus Marcel Korthorst benoemd als nieuwe directeur-bestuurder. Hij volgt François Claessens op, die op 1 juni is gestart als directeur-bestuurder bij Eemland Wonen in Baarn. In de periode tussen 1 juni  en 1 augustus worden de lopende zaken waargenomen door Jeanette de Koning, plaatsvervangend directeur en bestuurssecretaris van WVH.  lees meer
05 / 04 2018
Project afbeelding

Nieuwbouw Tasmanweg 159-161 stap dichterbij

WVH wil aan de Tasmanweg haar eerste nieuwe energie neutrale huurwoningen bouwen. De omgevingsvergunning hiervoor is kortgeleden aangevraagd.  De nieuwe woningen met drie slaapkamers zijn goed geïsoleerd en hebben geen gasaansluiting. Ze zijn uitgerust met energiezuinige installaties en zonnepanelen op het dak. Al met al wekken de woningen zelf de energie op die een gezin gemiddeld nodig heeft voor verwarming, ventilatie, warm water, verlichting én alle elektrische apparaten in huis.  lees meer
23 / 03 2018
Project afbeelding

WVH en Humanitas tekenen intentieovereenkomst voor nieuw Bertus Bliekhuis

Woningcorporatie WVH en Humanitas Zorg en Welzijn Rotterdam zijn van plan het Bertus Bliekhuis in het centrum van Hoek van Holland te vervangen door nieuwbouw. Op 22 maart tekenden François Claessens, directeur-bestuurder van WVH, en Gijsbert van Herk, voorzitter raad van bestuur van Humanitas, een intentieovereenkomst met afspraken om dit plan te realiseren. In het belang van goede zorg in Hoek van Holland. WVH is eigenaar van het gebouw aan de Hoekse Brink 219 in Hoek van Holland, Humanitas huurt het in zijn geheel.  lees meer
22 / 03 2018
Project afbeelding

WVH speelt met tijdelijk beheer Van Dam-woningen in op wensen Hoek van Holland

WVH brengt de lege Van Dam-woningen aan de Rietdijkstraat 5 – 77 in tijdelijk beheer bij Ad Hoc. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op wensen en ideeën die WVH heeft opgehaald in Hoek van Holland. Zo zorgt WVH dat de woningen een voor Hoek van Holland nuttige invulling hebben totdat zij kunnen worden gesloopt. Ook houden we zo de omgeving leefbaar.  lees meer
16 / 02 2018
Project afbeelding

Ook WVH deed mee met de Doedag van Westland on Stage

WVH draagt graag haar maatschappelijke steentje bij! Dus ook dit jaar deden we weer vol enthousiasme mee met ‘Westland on stage’. Projectmedewerker Vastgoed Martin Mud en directiesecretaresse Cécile Boers waren op het Beroepenfeest op 6 februari  Tijdens de Doe-dag op 15 februari kregen de  leerlingen een kijken in de keuken van WVH. ‘Superleuk én belangrijk!’, zo vatten Martin en Cécile hun deelname samen
Cécile gaf de leerlingen een kleine toelichting op de inhoud van haar functie van directiesecretaresse en Martin  informeerde de leerlingen over zijn functie, projectmedewerker. Op deze manier hopen wij dat deze doedag de leerlingen helpt in de toekomst te gaan doen waar zij blij van worden.
lees meer
16 / 02 2018
Project afbeelding

Peter Zwart nieuwe commissaris bij WVH


In haar vergadering van 15 februari heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van WVH Peter Zwart benoemd als nieuwe commissaris voor een zittingstermijn van vier jaar. De benoeming gebeurt op voordracht van huurdersorganisatie Houdt Zicht en na goedkeuring door de Autoriteit woningcorporaties.                   
                   
lees meer
24 / 01 2018
Project afbeelding

Hoekse Druppies en WVH maken afspraken over realiseren van ‘ideale watertuin’

Na de regionale finale van de First Lego League in december waren de Hoekse Druppies op 22 januari opnieuw op bezoek bij WVH. Dit keer maakten zij afspraken over het realiseren van de ideale watertuin, het idee waarmee zij de finale wonnen. Anne van de Hoekse Druppies en François Claessens van WVH zetten hun handtekeningen onder de afspraken.  lees meer
07 / 12 2017
Project afbeelding

Huurdersorganisatie, gemeente en WVH tekenen prestatieafspraken voor 2018

Op maandag 4 december zetten Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Robert Simons, wethouder van de gemeente Rotterdam en François Claessens, bestuurder van WVH hun handtekening onder de prestatieafspraken voor 2018. “We zijn trots op de gemaakte afspraken en de samenwerking tussen WVH en Houdt Zicht die hieraan vooraf is gegaan”, aldus François Claessens.  lees meer
04 / 12 2017
Project afbeelding

Presentatie van de Hoekse Druppies over het opvangen en hergebruiken van water in uw tuin


Vandaag kwamen de Hoekse Druppies (kinderen van de Driemaster en de Rijckevorselschool) in het kader van de FirstLegoLeague, een presentatie geven over (regen) water opvangen én hergebruiken in uw tuin. Dat deden zij fantastisch! Mooi om te zien hoe de kinderen van beide scholen samenwerken.
lees meer
17 / 11 2017
Project afbeelding

Expositie over opgeknapte Oud-woningen


De woningen van architect J.J.P. Oud aan de 2e Scheepvaartstraat zijn een bijzonder onderdeel van ons bezit. Heeft u belangstelling voor architect Oud en de door hem ontworpen woningen? Bezoek dan de mini-expositie op ons kantoor!
lees meer
30 / 10 2017
Project afbeelding

Kunstplaats Hoek van Holland organiseert een Stijl excursie

Kunstplaats Hoek van Holland organiseert een Stijl Excursie op 25 november in Rotterdam lees meer
13 / 10 2017
Project afbeelding

Oud-woningen centraal tijdens goedbezochte relatiebijeenkomst WVH

Op donderdag 12 oktober organiseerde WVH de jaarlijkse belanghebbendenbijeenkomst. De goedbezochte bijeenkomst stond in het teken van de door architect J.J.P. Oud ontworpen woningen aan de 2e Scheepvaartstraat. Wij zijn erg trots op dit Rijksmonument in ons bezit. Na het recent afgeronde groot onderhoud staan de 24 woningen en 2 bedrijfsruimten er weer als nieuw bij. Toevallig valt dit samen met het 100-jarig jubileum van De Stijl, de kunststroming waar architect Oud korte tijd nauw bij betrokken was. Alle reden dus om de Oud-woningen in het zonnetje te zetten.                                  lees meer
11 / 10 2017
Project afbeelding

Brand in Columbusstraat, bewoner ongedeerd

Maandagavond 9 oktober was in de Columbusstraat 91 een kleine brand. De brandweer is op deze melding afgekomen. De bereikbaarheidsdienst van WVH is ter plaatse gaan kijken.                     lees meer
05 / 10 2017
Project afbeelding

Geslaagde burendag bij Oud-Woningen

Zaterdag 23 september jl., op nationale Burendag, organiseerde Stichting KUnSTPLAATS samen met WVH de ‘Stoelendans rond de Oud-woningen’. Omdat kunststroming De Stijl dit jaar 100 jaar bestaat, stonden de Oud-woningen in de 2e Scheepvaartstraat centraal. Het programma was heel gevarieerd en het weer stralend. Zo werd het een heel geslaagde, druk bezochte en vooral gezellige dag waaraan ook burgemeester Aboutaleb en zijn vrouw een bezoekje brachten. lees meer
12 / 09 2017
Project afbeelding

Pareltje in ons bezit

In het eerste jaar van mijn studie Bouwkunde aan de TU Delft maakten we een excursie naar architectonische hoogstandjes in Rotterdam en omgeving. We bezochten diverse bouwwerken van de architect J.J.P Oud. Bijvoorbeeld de woningbouwprojecten de Kiefhoek en het Witte Dorp in Rotterdam. Ook Hoek van Holland stond op het programma. Daar konden wij als jonge architectuurstudenten de woningen aan de 2e Scheepvaartstraat bewonderen. Architect Oud ontwierp die in de jaren 20 van de vorige eeuw in de voor hem zo karakteristieke ‘witte’ stijl.  lees meer
04 / 09 2017
Project afbeelding

Help meeuwenoverlast voorkomen

Meeuwen horen bij Hoek van Holland. Zolang ze bij de zee en in het duingebied blijven, is dat geen probleem. Het wordt anders  als ze op daken van woningen gaan nestelen. WVH hoort regelmatig van bewoners dat ze overlast hebben van meeuwen. Vooral vanwege de vogelpoep en omdat ze zo luidruchtig zijn. Net als andere binnenlandse vogels zijn meeuwen beschermde dieren. Daarom zijn er weinig mogelijkheden om de overlast aan te pakken. Voorkomen kan wel. Meeuwen komen af op etensresten. Als ze eenmaal worden gevoerd, blijven ze terugkomen. Het is daarom van groot belang dat u geen meeuwen of andere vogels voert! Gooi etensresten altijd in de afvalbak en nooit op straat of in uw tuin. Zo voorkomt u ook dat ander ongedierte, zoals ratten, wordt aangetrokken. lees meer
03 / 08 2017
Project afbeelding

Raamovereenkomst WVH en Coen Hagedoorn getekend voor uitbesteden Niet planmatig onderhoud


lees meer
11 / 07 2017
Project afbeelding

Sloop Tasmanweg 159-161 gestart

Maandag 10 juli is begonnen met de ruwe sloop van de door brand onbewoonbaar geworden woningen Tasmanweg 159 en 161. In de voorafgaande weken zijn de sloopwerkzaamheden aan de binnenkant van de woningen uitgevoerd. Naar verwachting is het werk voor de bouwvak helemaal afgerond. Van Liempd Sloopbedrijven voert de sloop uit. Dit bedrijf heeft ook de Korrelbetonwoningen gesloopt.

Dat de sloop zo lang op zich heeft laten wachten, kwam door de uitkomst van het Flora- en faunaonderzoek. Uit dit wettelijk verplichte onderzoek bleek dat de gierzwaluw in deze woningen nestelt. Ook vleermuizen zouden de woningen als verblijfplaats kunnen gebruiken. Dit zijn beschermde diersoorten. Daarom moesten we ontheffing aanvragen voor de sloop.

Wat gebeurt er na de sloop?
WVH wil twee vergelijkbare eengezinswoningen terugbouwen. De bouw van slechts twee woningen is relatief erg duur. Daarom hebben we gezocht naar alternatieve bouwmethodes met lagere bouwkosten, ook voor slechts twee woningen. We hebben die wel gevonden. Maar tot nu toe hebben we geen oplossing die ook op goedkeuring van de gemeente kan rekenen. Wij vinden betaalbaarheid van de woningen belangrijk. Daarom zoeken we verder naar mogelijke oplossingen.

lees meer
19 / 04 2017
Project afbeelding

Uitleg huurverhoging 1 juli 2017

Dit jaar verandert het één en ander bij het berekenen van de jaarlijkse huurverhoging. Naast het gebruikelijke inflatiepercentage spelen nu ook de huursombenadering en de inkomensafhankelijke huurverhoging een rol. lees meer
Toon meer

Waar kunnen wij u mee helpen?