terug

Nieuws

20 / 07 2021
Project afbeelding

Valse e-mails en sms-jes van WoonnetRijnmond in omloop

Er zijn valse e-mails en sms-jes van Woonnet Rijnmond in omloop. Dat noemen we phishing. Bij phishing proberen criminelen u door e-mails of sms-jes naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Klik nooit op links in een phishing e-mail.  lees meer
05 / 07 2021
Project afbeelding

Jaaroverzicht 2020 van WVH

Lees in ons jaaroverzicht 2020 over de start van de nieuwbouw Prins Hendrikstraat en andere stappen op weg naar de realisatie van onze plannen, de gezamenlijke aanpak bij burenoverlast en onze dienstverlening in coronatijd.  lees meer
05 / 07 2021
Project afbeelding

Meer huurders hebben recht op huurtoeslag, maar niet iedereen weet dit

Sinds 1 januari 2020 komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag. Dit komt door een wetswijziging waardoor de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen.  lees meer
05 / 07 2021
Project afbeelding

Nieuw lid in de Raad van Commissarissen van WVH

Per 1 juli is Helga van der Kolk (foto) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van WVH. Zij is benoemd voor een eerste termijn van vier jaar. Helga van der Kolk is in het dagelijks leven Hoofd Financiën en Control bij LMC Voorgezet onderwijs in Rotterdam.  lees meer
24 / 06 2021
Project afbeelding

De entree van ons kantoor is compleet vernieuwd, we gaan vanaf 28 juni weer open

De afgelopen periode was ons kantoor vanwege de coronamaatregelen gesloten. Die tijd hebben we gebruikt om de entree van ons kantoor te vernieuwen. Inmiddels is de verbouwing klaar. Wij vinden het prachtig geworden en zijn trots op het resultaat!   lees meer
14 / 06 2021
Project afbeelding

Nieuwe daken Scheepsbuurt belangrijke stap naar energielabel A

Afgelopen week zijn de eerste woningen van de Scheepsbuurt voorzien van een nieuw dak met betere isolatie. Het is de start van de verbeteringen waarmee WVH deze woningen naar het energiezuinige energielabel A brengt.  lees meer
02 / 06 2021
Project afbeelding

Voorrang voor Hoekenezen bij verhuur nieuwe appartementen Prins Hendrikstraat

De bouw van ons nieuwbouwproject aan de Prins Hendrikstraat/Jolinkstraat verloopt voorspoedig. We zijn ook al begonnen met de toewijzing en verhuur van de nieuwe appartementen. Daarbij krijgen Hoekenezen voorrang. lees meer
06 / 05 2021
Project afbeelding

Resultaten lezersonderzoek Woontij Magazine en digitale nieuwsbrief

WVH werkt aan een nieuw ondernemingsplan. Daarbij denken we natuurlijk ook na over hoe we de komende jaren gaan communiceren. Voordat we hierover beslissen, wilden we weten hoe Woontij Magazine en onze digitale nieuwsbrieven worden gelezen en gewaardeerd. We voerden daarom in maart een kort lezersonderzoek uit. Alle huurders waarvan we een e-mailadres hebben, ontvingen van ons een digitale vragenlijst. Daarnaast belden we met 76 huurders. Hieronder leest u een samenvatting van de resultaten van dat lezersonderzoek.  lees meer
29 / 04 2021
Project afbeelding

WVH schaft serviceabonnement af

Dat doen we om de dienstverlening aan onze huurders te verbeteren. Onderhoud en reparaties die onder het serviceabonnement vielen, horen vanaf nu tot onze standaard dienstverlening.  lees meer
26 / 04 2021
Project afbeelding

Bereikbaarheid van WVH komende feestdagen

WVH is gesloten op:
• donderdag 13 mei (Hemelvaart), 
• vrijdag 14 mei en
• maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)
U kunt op deze dagen via het keuzemenu aan de telefoon wél spoedreparaties doorgeven.
lees meer
21 / 04 2021
Project afbeelding

Huurders hebben bericht van ons ontvangen over de afrekening servicekosten 2020

Huurders betalen naast de kale huurprijs een maandelijks bedrag voor servicekosten. Onder deze kosten vallen verschillende componenten, bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruik, schoonmaak en brandalarmering in de algemene ruimten, onderhoud van groenvoorziening en een huismeester. Het bedrag dat u elke maand hiervoor betaalt, is een voorschot. Eén keer per jaar rekenen we de werkelijk gemaakte servicekosten met u af.  lees meer
06 / 04 2021
Project afbeelding

Bouw nieuwe appartementen Prins Hendrikstraat vordert gestaag

De bouwwerkzaamheden aan de Prins Hendrikstraat/Jolinkstraat verlopen volgens plan. De gebouwen krijgen al aardig vorm. We verwachten nog steeds dat we de woningen vóór de zomer van 2022 kunnen opleveren. lees meer
04 / 03 2021
Project afbeelding

Geen jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen

U heeft de nieuwsberichten misschien al gehoord of gelezen. De jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen gaat in 2021 eenmalig niet door. lees meer
12 / 02 2021
Project afbeelding

Ruim 80% huurders Scheepsbuurt akkoord met verbeterplan voor hun woningen

We zijn blij dat maar liefst 83% van de bewoners van de Scheepsbuurt akkoord is met het groot onderhoudsplan voor hun woning. Daarmee is de weg vrij om alle werkzaamheden uit te voeren. De uitvoering start in juni 2021, mits de coronamaatregelen niet tot vertraging leiden. lees meer
11 / 02 2021
Project afbeelding

Heeft u een hoge huur en een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging

In 2021 geldt de ‘Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen’. De huurverlaging geldt als u in een sociale huurwoning woont met een relatief dure huur. Huurders die recht hebben op de huurverlaging ontvangen uiterlijk 31 maart 2021 bericht van WVH. U kunt ook zelf een aanvraag bij ons indienen, als u denkt dat u aan de voorwaarden voldoet. In dit bericht leest u de hierover meer.  lees meer
04 / 02 2021
Project afbeelding

Let op bij koud weer

Voor het eerste weekend van februari wordt koud weer voorspeld.
Om vervelende problemen door bevriezing in en om het huis te voorkomen, kunt u het volgende doen:
• Zet de centrale verwarming ook ‘s nachts niet lager dan 15 graden,
• Draai alle radiatoren in huis open
• Sluit buitenkraantjes af
En heeft u toch problemen? Bel dan naar het telefoonnummer van WVH, 0174-38 99 40 en geef via het keuzemenu uw reparatie door
lees meer
17 / 12 2020
Project afbeelding

Nieuwe woonzorglocatie in het Lemairepark

We zijn blij dat in goed overleg met de gemeente en Humanitas een geschikte locatie is gevonden voor een nieuw gebouw voor verpleeghuiszorg, ter vervanging van het Bertus Bliekhuis. De nieuwbouw komt in het Lemairepark. lees meer
24 / 11 2020
Project afbeelding

WVH viert online start nieuwbouw Prins Hendrikstraat

Het is zo ver! Met het schroeven van de funderingspalen is de bouw van 76 sociale huurappartementen aan de Prins Hendrikstraat gestart. Op maandag 23 november stonden we met een online bijeenkomst stil bij dit heugelijke moment.  lees meer
23 / 11 2020
Project afbeelding

Installatiebureau TB Tom voor cv-storingen

WVH werkte tot nu toe samen met Energiewacht bij storingen aan cv’s. Energiewacht levert de laatste tijd niet de service die we hebben afgesproken. lees meer
08 / 10 2020
Project afbeelding

Voorbereiding nieuwbouw Prins Hendrikstraat van start

Het is zo ver. We zijn heel blij dat de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat binnenkort gaan beginnen. Ballast Nedam start in oktober met de voorbereidingen. lees meer
29 / 09 2020
Project afbeelding

Kantoor WVH gesloten

Vanwege de strengere overheidsmaatregelen om CORONA te stoppen, is ons kantoor gesloten. Reparaties via Coen Hagedoorn lopen gewoon door.  
Voor andere dingen die niet kunnen wachten, kunt u bellen voor een afspraak.

We blijven gewoon bereikbaar per telefoon en e-mail.


lees meer
27 / 07 2020
Project afbeelding

Ballast Nedam en WVH tekenen voor bouw nieuwe appartementen Prins Hendrikstraat

Op 24 juli 2020 tekenden onze directeur-bestuurder Marcel Korthorst en Niels Doodeman, directeur van Ballast Nedam West, de aanneemovereenkomst voor de nieuwbouw Prins Hendrikstraat. Alle reden om coronaproof te toosten! lees meer
23 / 07 2020
Project afbeelding

Wethouder Sven de Langen op bezoek in Bertus Bliekhuis

Op woensdag 15 juli bezocht Sven de Langen, wethouder van onder meer zorg en ouderen, het Bertus Bliekhuis. Samen met onder andere Ellis Kastelein, Raad van Bestuur Stichting Humanitas, en onze directeur-bestuurder Marcel Korthorst, besprak hij het herontwikkelingsplan voor het Bertus Bliekhuis. De wethouder is betrokken en wilde zich een beeld vormen van de zorglocatie. Hij deelt de conclusie van Humanitas en WVH dat het gebouw ontoereikend is voor de huidige zorgvraag en dat nieuwbouw de beste oplossing is lees meer
02 / 07 2020
Project afbeelding

Wisselingen in de Raad van Commissarissen van WVH

Per 1 juli hebben we afscheid genomen van de voorzitter van onze Raad van Commissarissen Heleen Dekker. Haar tweede en laatste zittingstermijn liep af. Zij is acht jaar commissaris geweest bij WVH, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter van de RvC. De vacature die door haar vertrek in de Raad ontstond, is na een wervingsprocedure ingevuld door Hans Koster.  lees meer
30 / 06 2020
Project afbeelding

Jaaroverzicht 2019 van WVH - Hart voor de Hoekse samenleving

Lees in ons jaaroverzicht 2019 onder andere over een informatiebijeenkomst over onze nieuwbouw Prins Hendrikstraat, het samen klussen aan de Van Dam-woningen, een spreekbeurt op een basisschool en het rondleiden van wethouder Bas Kurvers.  lees meer
09 / 06 2020
Project afbeelding

Start bouw nieuwbouwproject Prins Hendrikstraat stap dichterbij

Eind mei ontvingen we de natuurvergunning voor ons nieuwbouwproject aan de Prins Hendrikstraat. “Goed nieuws”, aldus directeur-bestuurder Marcel Korthorst. “De start van de bouw is nu een stap dichterbij.” lees meer
30 / 04 2020
Project afbeelding

Nieuwbouwlocatie Prins Hendrikstraat veilig om te bouwen

Onze nieuwbouwlocatie aan de Prins Hendrikstraat is de afgelopen tijd onderzocht op de aanwezigheid van munitie en kleine explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde als voorbereiding op de start van de bouw.  lees meer
30 / 04 2020
Project afbeelding

Samen veilig doorwerken bij onderhoud en reparaties, ook bij WVH

Vanwege de coronacrisis heeft een aantal partijen in de bouw- en technieksector samen met de overheid het protocol 'Samen veilig doorwerken' vastgesteld. Ook de brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes ondertekende dit protocol. Het uitgangspunt voor woningcorporaties is: laat bouw- en onderhoudsactiviteiten zoveel mogelijk doorgaan, maar alleen als de gezondheid van bewoners en werknemers gegarandeerd is. lees meer
30 / 04 2020
Project afbeelding

WVH houdt bij huurverhoging rekening met impact coronacrisis

Afgelopen week hebben alle huurders van WVH bericht ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging die per 1 juli ingaat. De huurverhoging komt op een ongelukkig moment nu de overheid strenge maatregelen neemt vanwege het coronavirus. WVH houdt dit jaar rekening met de impact van de coronamaatregelen. Directeur-bestuurder Marcel Korthorst licht toe waarom WVH wel een huurverhoging doorvoert.  lees meer
21 / 04 2020
Project afbeelding

WVH doet mee met belteam Welzijn op de Hoek

De coronamaatregelen hebben veel impact. Om Hoekenezen die hulp nodig hebben bij te staan, is via Welzijn op de Hoek een belteam opgezet. Ook WVH doet hieraan mee. Sociaal makelaar Jessica Zuiderwijk vertelt over het initiatief. lees meer
02 / 04 2020
Project afbeelding

Coronavirus

Bij WVH vinden wij uw en onze gezondheid belangrijk. Op dit moment heeft Nederland te maken met het coronavirus.  lees meer
02 / 04 2020
Project afbeelding

Hoekse Held winkelmedewerkster Claudia Plaizier. Hoe ervaart zij de coronamaatregelen?

WVH-huurder Claudia Plaizier werd in februari gekozen tot Hoekse Held. Nu het coronavirus Nederland in zijn greep heeft, heeft ze als Albert Heijn-medewerkster ineens een vitaal beroep. Hoe gaat zij om met de maatregelen, op haar werk en thuis? lees meer
20 / 03 2020
Project afbeelding

Update coronavirus – wat te doen met dringende reparaties?

Het is een bijzondere tijd door het coronavirus. Maar sommige dingen gaan gewoon door. Het kan zijn dat u er bij u thuis bijvoorbeeld een dringende reparatie uitgevoerd moet worden. U kunt dan gewoon contact opnemen met de Coen Hagedoorn Bouwgroep. Dat kan door te bellen met WVH via 0174 – 38 99 40. Kies optie 3 in het keuzemenu.  lees meer
19 / 02 2020
Project afbeelding

Ouderen 'langer thuis' in eigen wijk

Meer levensloopbestendige woningen, ouderenhubs en woonzorgconcepten

Rotterdammers moeten oud kunnen worden in hun eigen wijk, dichtbij hun sociale contacten. Daarom ondertekenden 40 marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente vandaag het ‘Langer Thuis Akkoord’. Het doel van het akkoord is om de komende vijf jaar voldoende passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren, in de eigen wijk. Marcel Korthorst ondertekende het akkoord namens WVH.
lees meer
13 / 02 2020
Project afbeelding

Aanleg glasvezelnetwerk in Hoek van Holland

Het bedrijf Gavoorglasvezel.nl is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Hoek van Holland. In januari heeft WVH gesproken met vertegenwoordigers van Gavoorglasvezel.nl. Zij willen ook de huurwoningen van WVH aansluiten op deze betrouwbare internetverbinding. Dat doen zij samen met aannemer APK Telecom.  lees meer
06 / 02 2020
Project afbeelding

Vervolg nieuwbouw Prins Hendrikstraat na ‘stikstofuitspraak’

We hebben waarschijnlijk een oplossing gevonden zodat we verder kunnen met de ontwikkeling van ons nieuwbouwproject Prins Hendrikstraat. Deze nieuwbouw is vertraagd vanwege de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State.  lees meer
18 / 12 2019
Project afbeelding

Gewoon goed wonen volgens mevrouw De Grauw

Ze staat al te wachten bij de voordeur van haar woning aan het eind van de galerij. “Wat een mooi weer hè”, luidt haar hartelijke begroeting. “Vanochtend was het bewolkt maar nu is het helemaal opgeklaard. Zo gaat het vaak hier.” Het is maar één van de dingen waar Miep de Grauw van geniet in haar nieuwe woonomgeving. Na 55 jaar in Rotterdam-Lombardijen te hebben gewoond, verhuisde ze in december 2018 naar haar woning in Boszicht. “En ik heb geen moment spijt gehad.” lees meer
13 / 12 2019
Project afbeelding

Houdt Zicht, gemeente Rotterdam en WVH tekenen prestatieafspraken voor 2020 en 2021

Op 11 december hebben Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Bas Kurvers, wethouder van de gemeente Rotterdam en Marcel Korthorst, bestuurder van WVH prestatieafspraken voor 2020 en 2021 getekend.  lees meer
21 / 11 2019
Project afbeelding

Resultaten WVH in landelijke Aedes Benchmark: ingezette verbetering doorzetten

Op 21 november heeft Aedes de resultaten van de Aedes Benchmark 2019 gepresenteerd. In deze Benchmark zijn de prestaties van 298 woningcorporaties met elkaar vergeleken, 92% van alle corporaties in Nederland. De vergelijking gebeurt op 5 onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid.  lees meer
23 / 10 2019
Project afbeelding

WVH betrekt bewoners bij planontwikkeling verbetering wooncomplex 032/040

Samen met onze bouwpartner Smits Vastgoedzorg ontwikkelen we een plan om de eengezinswoningen in de wooncomplexen 032 en 040 te verbeteren en energiezuiniger te maken. Het gaat om 105 woningen in de Griffioenstraat, Tuymelaerstraat, Vergulde Draeckweg, Dubbele Arendstraat, Eenhoornstraat en Theeboomstraat.  lees meer
09 / 09 2019
Project afbeelding

Vertraging nieuwbouw Prins Hendrikstraat door 'stikstofuitspraak' Raad van State

Mogelijk heeft u gehoord dat veel bouwprojecten stilliggen door de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. Helaas heeft deze uitspraak ook gevolgen voor de planning van ons nieuwbouwproject aan de Prins Hendrikstraat. lees meer
28 / 08 2019
Project afbeelding

Vernieuwde entreehal Houtmanflat feestelijk geopend

Op 27 augustus vierden we met de bewoners dat het verbeterprogramma voor de Houtmanflat is afgerond. Met de onthulling van de nieuwe fotowand werd de volledig gemoderniseerde entreehal feestelijk voor geopend verklaard. lees meer
25 / 07 2019
Project afbeelding

WVH houdt nieuwbouw Prins Hendrikstraat betaalbaar

We hebben de huurprijzen voor ons nieuwbouwproject Prins Hendrikstraat vastgesteld. De huurprijzen van alle appartementen blijven onder de laagste huurtoeslaggrens. lees meer
08 / 07 2019
Project afbeelding

Zonnige kennismaking van wethouder Kurvers met WVH en de Hoek

Tijdens een zonnige fietstocht maakte de Rotterdamse wethouder Wonen, Bas Kurvers, donderdag 4 juli kennis met WVH en Hoek van Holland. Zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar, aldus de wethouder en Marcel Korthorst. lees meer
04 / 07 2019
Project afbeelding

Wethouder Wonen Bas Kurvers bezoekt WVH

Vandaag, donderdag 4 juli, komt de Rotterdamse wethouder Wonen, Bas Kurvers, kennismaken met WVH en Hoek van Holland. Tijdens een fietstocht bezoekt hij onder andere de nieuwbouwlocatie aan de Prins Hendrikstraat. lees meer
02 / 07 2019
Project afbeelding

Inloopbijeenkomst over bestemmingsplan nieuwbouw Prins Hendrikstraat

Op 9 juli organiseren de gemeente Rotterdam en WVH een inloopbijeenkomst over het aangepaste bestemmingsplan voor de nieuwbouw Prins Hendrikstraat. Belangstellenden zijn welkom in Huis van de Wijk De Hoekstee tussen 17.00 en 19.00 uur. lees meer
23 / 05 2019
Project afbeelding

Samen aan de slag bij de Van Dam-woningen

Op donderdag 23 mei vond bij de Van Dam-woningen in de Rietdijkstraat de Ad Hoc Doet Dag plaats. Samen met Ad Hoc-bewoners en vrijwilligers werden de woningen en omgeving onder handen genomen. WVH-collega’s hielpen graag een handje. lees meer
09 / 05 2019
Project afbeelding

Uw ideeën voor een fijne woonomgeving realiseren via Buurt idee

Hoek van Holland wordt over het algemeen als een fijne, aantrekkelijke woonplek ervaren. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Gewoon goed wonen is en blijft ons motto. Maar dat is niet een taak en verantwoordelijkheid van WVH alleen. We werken graag samen met de gemeente en lokale partners aan prettige wijken. Tot de belangrijkste partners horen natuurlijk onze huurders en huurdersorganisatie Houdt Zicht.  lees meer
08 / 03 2019
Project afbeelding

Drukbezochte inloopbijeenkomst nieuwbouw Prins Hendrikstraat

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw Prins Hendrikstraat is klaar. Reden voor WVH om op 5 maart 2019 een inloopbijeenkomst te organiseren. Veel omwonenden en belangstellenden van de nieuwbouw kwamen langs. lees meer
01 / 02 2019
Project afbeelding

Proef om wateroverlast achterpaden aan te pakken

Een flinke regenbui leidt nogal eens tot wateroverlast in de achterpaden en achtertuinen van de eengezinswoningen in de omgeving Tasmanweg/Mahustraat. Met de klimaatverandering is de verwachting dat het aantal hoosbuien alleen maar zal toenemen.  lees meer
01 / 02 2019
Project afbeelding

WVH tekent Regioakkoord Woningmarktafspraken

Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. In het akkoord zijn afspraken gemaakt tussen veertien gemeenten en woningcorporaties in de regio. Zo is het voornemen vastgelegd om het aantal woningen in de regio Rotterdam met 54.000 uit te breiden. En ook hoe die uitbreiding verdeeld moet worden over de verschillende gemeenten.  lees meer
17 / 01 2019
Project afbeelding

Mogelijk sneller verhuizen met de wooncoach

De heer en mevrouw Van der Vlies verhuisden afgelopen zomer na bemiddeling van onze wooncoach  Emma van Schaijik naar de Cornelis Sterrenburgstraat. Hier leest u hun verhaal.  lees meer
21 / 12 2018
Project afbeelding

WVH ondertekent Rotterdamse Samenwerkingsagenda Ouder en Wijzer

Rotterdam krijgt te maken met een dubbele vergrijzing. Tot 2035 neemt het aantal 65+-ers in Rotterdam met ruim 30.000 toe tot bijna 130.000 (één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking). Ook in Hoek van Holland is sprake van vergrijzing. Dit biedt kansen. Want een groeiend aantal mensen blijft langer vitaal en gezond.  lees meer
20 / 12 2018
Project afbeelding

Mooie voldoendes voor WVH in visitatierapport

In de tweede helft van 2018 heeft WVH een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke commissie van visitatiebureau Raeflex heeft de prestaties van WVH over de jaren 2014 – 2017 beoordeeld. De commissie heeft daarvoor veel documenten gelezen en gesproken met belanghebbende partijen en samenwerkingspartners van WVH. U moet hierbij denken aan huurdersvereniging Houdt Zicht, de gemeente, collega-corporaties en zorgorganisaties waar WVH mee samenwerkt. Op basis van de documenten en de gesprekken heeft de visitatiecommissie een rapport opgesteld.  lees meer
04 / 12 2018
Project afbeelding

Rietdijkstraat 5 tijdelijk in gebruik als kunsthuis

Eén van de zogenaamde Van Dam-woningen aan de Rietdijkstraat krijgt een bijzondere bestemming. Kunstenaars aan Zee (KUZ) gaat de Rietdijkstraat 5 tijdelijk gebruiken als kunsthuis. 15 december is de feestelijke opening. lees meer
30 / 11 2018
Project afbeelding

WVH krijgt klimaattrofee voor de ideale watertuin

Op 29 november heeft WVH de ‘Klimaatkrachtig doorgeeftrofee’ van het Hoogheemraadschap van Delfland gekregen. Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra overhandigde de trofee aan onze directeur-bestuurder Marcel Korthorst. WVH krijgt de klimaattrofee voor de aanleg van de ‘ideale watertuin’ aan de Tasmanweg in Hoek van Holland. In de ideale watertuin zakt het meeste regenwater in de grond door een combinatie van veel groen en weinig bestrating. De bestrating is deels waterdoorlatend. En een ondergrondse watertank vangt overtollig regenwater van het dak van de woning op. Het waterschap vindt dit een mooi voorbeeld van een initiatief om de regio klimaatbestendig te maken.                 lees meer
28 / 11 2018
Project afbeelding

Aandacht voor 'ideale watertuin' tijdens conferentie Hoogheemraadschap

Donderdag 29 november vestigen we nog eens de aandacht op de aan de Tasmanweg gerealiseerde ‘ideale watertuin’. WVH draagt die dag bij aan de conferentie over wateradaptatie van het Hoogheemraadschap van Delfland. lees meer
20 / 11 2018
Project afbeelding

Samenwerkingspartners eten een beschuitje bij WVH

 Op 20 november ontving WVH haar belangrijkste samenwerkingspartners voor een ontbijtsessie. Onder de deelnemers vooral vertegenwoordigers van aannemers, partners in zorg- en welzijn en de gebiedsorganisatie van Hoek van Holland. Naast een beschuitje stond ook een goed gesprek op het menu over de dienstverlening aan onze huurders. Natuurlijk kwam daarbij ook de onderlinge samenwerking aan de orde. ‘Prettig en inspirerend!’ en ‘Moeten we vaker doen’ waren enkele reacties. WVH gebruikt de opmerkingen en ideeën van haar samenwerkingspartners bij het opstellen van een nieuwe Klantvisie die nog voor het einde van het jaar gereed is.                                         lees meer
06 / 11 2018
Project afbeelding

Aanpassing ontwerp nieuwbouw Prins Hendrikstraat

Achter de schermen werken we verder aan het nieuwbouwplan voor de Prins Hendrikstraat. Samen met Ballast Nedam zijn we bezig om het nieuwbouwplan aan te passen.  lees meer
22 / 10 2018
Project afbeelding

Prachtige film over de realisatie van twee bijzondere woningen en een ideale watertuin

WVH bouwde onlangs aan de Tasmanweg 159-161 twee bijzondere nieuwe woningen én realiseerde een ideale watertuin. De realisatie van dit project is prachtig vastgelegd in een korte film die u hier kunt zien. lees meer
15 / 10 2018
Project afbeelding

Geslaagde actie "Tegel eruit, groen erin!"in de ideale watertuin

We kunnen allemaal letterlijk een steentje bijdragen om wateroverlast te voorkomen, zeker wanneer je een tuin hebt. Daarom stelden wij op zaterdag 13 oktober de ideale watertuin aan de Tasmanweg 159 open voor publiek. Samen met organiseerde de gemeente organiseerden wij de actie ‘Tegel eruit, groen erin’. lees meer
15 / 10 2018
Project afbeelding

Klimaat en ideale watertuin ook centraal bij relatiebijeenkomst WVH

Op donderdag 11 oktober organiseerde WVH  haar jaarlijkse ontmoeting met belanghebbenden. De goedbezochte bijeenkomst stond in het teken van duurzaamheid en klimaatverandering. Een bezoek aan de twee nieuwe modulair gebouwde, energie neutrale, gasloze woningen en de ideale watertuin aan de Tasmanweg was onderdeel van het programma. Dat riep enthousiaste reacties op. lees meer
03 / 10 2018
Project afbeelding

Hoekse Druppies openen ideale watertuin aan de Tasmanweg

Stralend laten de Hoekse Druppies zich door Siem Kruithof van Aspar Tuinaanleg natspuiten: onder de paraplu’s houden ze ’t wel droog. Ze verklaren de woningen en tuin aan de Tasmanweg voor geopend.  lees meer
09 / 07 2018
Project afbeelding

Nieuwe woningen Tasmanweg 159-161 op locatie aangekomen

Een bijzonder beeld vandaag op de Tasmanweg. Ter hoogte van nummer 159-161 worden met groot transport gedurende de dag de kant en klare onderdelen gebracht van twee nieuwe woningen. De woningdelen, in de fabriek gebouwd door Jan Snel in opdracht van WVH, worden ter plaatste meteen gemonteerd. Als woensdag 11 juli het dak is geplaatst, zijn de woningen nagenoeg klaar. Ze hoeven dan alleen nog te worden afgewerkt en aangesloten op het waterleiding- en elektriciteitsnet. lees meer
28 / 06 2018
Project afbeelding

Groot transport voor aanvoer nieuwe woningen Tasmanweg 159-161

Voor de Tasmanweg 159-161  ontwikkelt WVH nieuwbouw met een innovatieve bouwmethode. De woningen worden in de fabriek gemaakt en op locatie in elkaar gezet. Op 9 en 11 juli worden de woningdelen met groot transport aangevoerd.  lees meer
01 / 06 2018
Project afbeelding

Tijdelijke gebruikers hebben hun intrek genomen in Van Dam-woningen

Heel blij is hij met zijn tijdelijke onderkomen aan de Rietdijkstraat, de 28-jarige Max de Groot. Enkele weken geleden nam hij zijn intrek in één van de leegstaande Van Dam-woningen. “Het is een hartstikke leuk huisje.” lees meer
31 / 05 2018
Project afbeelding

Marcel Korthorst nieuwe directeur-bestuurder bij WVH

De Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft per 1 augustus Marcel Korthorst benoemd als nieuwe directeur-bestuurder. Hij volgt François Claessens op, die op 1 juni is gestart als directeur-bestuurder bij Eemland Wonen in Baarn. In de periode tussen 1 juni  en 1 augustus worden de lopende zaken waargenomen door Jeanette de Koning, plaatsvervangend directeur en bestuurssecretaris van WVH.  lees meer
05 / 04 2018
Project afbeelding

Nieuwbouw Tasmanweg 159-161 stap dichterbij

WVH wil aan de Tasmanweg haar eerste nieuwe energie neutrale huurwoningen bouwen. De omgevingsvergunning hiervoor is kortgeleden aangevraagd.  De nieuwe woningen met drie slaapkamers zijn goed geïsoleerd en hebben geen gasaansluiting. Ze zijn uitgerust met energiezuinige installaties en zonnepanelen op het dak. Al met al wekken de woningen zelf de energie op die een gezin gemiddeld nodig heeft voor verwarming, ventilatie, warm water, verlichting én alle elektrische apparaten in huis.  lees meer
23 / 03 2018
Project afbeelding

WVH en Humanitas tekenen intentieovereenkomst voor nieuw Bertus Bliekhuis

Woningcorporatie WVH en Humanitas Zorg en Welzijn Rotterdam zijn van plan het Bertus Bliekhuis in het centrum van Hoek van Holland te vervangen door nieuwbouw. Op 22 maart tekenden François Claessens, directeur-bestuurder van WVH, en Gijsbert van Herk, voorzitter raad van bestuur van Humanitas, een intentieovereenkomst met afspraken om dit plan te realiseren. In het belang van goede zorg in Hoek van Holland. WVH is eigenaar van het gebouw aan de Hoekse Brink 219 in Hoek van Holland, Humanitas huurt het in zijn geheel.  lees meer
22 / 03 2018
Project afbeelding

WVH speelt met tijdelijk beheer Van Dam-woningen in op wensen Hoek van Holland

WVH brengt de lege Van Dam-woningen aan de Rietdijkstraat 5 – 77 in tijdelijk beheer bij Ad Hoc. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op wensen en ideeën die WVH heeft opgehaald in Hoek van Holland. Zo zorgt WVH dat de woningen een voor Hoek van Holland nuttige invulling hebben totdat zij kunnen worden gesloopt. Ook houden we zo de omgeving leefbaar.  lees meer
16 / 02 2018
Project afbeelding

Peter Zwart nieuwe commissaris bij WVH


In haar vergadering van 15 februari heeft de Raad van Commissarissen (RvC) van WVH Peter Zwart benoemd als nieuwe commissaris voor een zittingstermijn van vier jaar. De benoeming gebeurt op voordracht van huurdersorganisatie Houdt Zicht en na goedkeuring door de Autoriteit woningcorporaties.                   
                   
lees meer
24 / 01 2018
Project afbeelding

Hoekse Druppies en WVH maken afspraken over realiseren van ‘ideale watertuin’

Na de regionale finale van de First Lego League in december waren de Hoekse Druppies op 22 januari opnieuw op bezoek bij WVH. Dit keer maakten zij afspraken over het realiseren van de ideale watertuin, het idee waarmee zij de finale wonnen. Anne van de Hoekse Druppies en François Claessens van WVH zetten hun handtekeningen onder de afspraken.  lees meer
04 / 12 2017
Project afbeelding

Presentatie van de Hoekse Druppies over het opvangen en hergebruiken van water in uw tuin


Vandaag kwamen de Hoekse Druppies (kinderen van de Driemaster en de Rijckevorselschool) in het kader van de FirstLegoLeague, een presentatie geven over (regen) water opvangen én hergebruiken in uw tuin. Dat deden zij fantastisch! Mooi om te zien hoe de kinderen van beide scholen samenwerken.
lees meer
17 / 11 2017
Project afbeelding

Expositie over opgeknapte Oud-woningen


De woningen van architect J.J.P. Oud aan de 2e Scheepvaartstraat zijn een bijzonder onderdeel van ons bezit. Heeft u belangstelling voor architect Oud en de door hem ontworpen woningen? Bezoek dan de mini-expositie op ons kantoor!
lees meer
30 / 10 2017
Project afbeelding

Kunstplaats Hoek van Holland organiseert een Stijl excursie

Kunstplaats Hoek van Holland organiseert een Stijl Excursie op 25 november in Rotterdam lees meer
13 / 10 2017
Project afbeelding

Oud-woningen centraal tijdens goedbezochte relatiebijeenkomst WVH

Op donderdag 12 oktober organiseerde WVH de jaarlijkse belanghebbendenbijeenkomst. De goedbezochte bijeenkomst stond in het teken van de door architect J.J.P. Oud ontworpen woningen aan de 2e Scheepvaartstraat. Wij zijn erg trots op dit Rijksmonument in ons bezit. Na het recent afgeronde groot onderhoud staan de 24 woningen en 2 bedrijfsruimten er weer als nieuw bij. Toevallig valt dit samen met het 100-jarig jubileum van De Stijl, de kunststroming waar architect Oud korte tijd nauw bij betrokken was. Alle reden dus om de Oud-woningen in het zonnetje te zetten.                                  lees meer
05 / 10 2017
Project afbeelding

Geslaagde burendag bij Oud-Woningen

Zaterdag 23 september jl., op nationale Burendag, organiseerde Stichting KUnSTPLAATS samen met WVH de ‘Stoelendans rond de Oud-woningen’. Omdat kunststroming De Stijl dit jaar 100 jaar bestaat, stonden de Oud-woningen in de 2e Scheepvaartstraat centraal. Het programma was heel gevarieerd en het weer stralend. Zo werd het een heel geslaagde, druk bezochte en vooral gezellige dag waaraan ook burgemeester Aboutaleb en zijn vrouw een bezoekje brachten. lees meer
12 / 09 2017
Project afbeelding

Pareltje in ons bezit

In het eerste jaar van mijn studie Bouwkunde aan de TU Delft maakten we een excursie naar architectonische hoogstandjes in Rotterdam en omgeving. We bezochten diverse bouwwerken van de architect J.J.P Oud. Bijvoorbeeld de woningbouwprojecten de Kiefhoek en het Witte Dorp in Rotterdam. Ook Hoek van Holland stond op het programma. Daar konden wij als jonge architectuurstudenten de woningen aan de 2e Scheepvaartstraat bewonderen. Architect Oud ontwierp die in de jaren 20 van de vorige eeuw in de voor hem zo karakteristieke ‘witte’ stijl.  lees meer
03 / 08 2017
Project afbeelding

Raamovereenkomst WVH en Coen Hagedoorn getekend voor uitbesteden Niet planmatig onderhoud


lees meer
11 / 07 2017
Project afbeelding

Sloop Tasmanweg 159-161 gestart

Maandag 10 juli is begonnen met de ruwe sloop van de door brand onbewoonbaar geworden woningen Tasmanweg 159 en 161. In de voorafgaande weken zijn de sloopwerkzaamheden aan de binnenkant van de woningen uitgevoerd. Naar verwachting is het werk voor de bouwvak helemaal afgerond. Van Liempd Sloopbedrijven voert de sloop uit. Dit bedrijf heeft ook de Korrelbetonwoningen gesloopt.

Dat de sloop zo lang op zich heeft laten wachten, kwam door de uitkomst van het Flora- en faunaonderzoek. Uit dit wettelijk verplichte onderzoek bleek dat de gierzwaluw in deze woningen nestelt. Ook vleermuizen zouden de woningen als verblijfplaats kunnen gebruiken. Dit zijn beschermde diersoorten. Daarom moesten we ontheffing aanvragen voor de sloop.

Wat gebeurt er na de sloop?
WVH wil twee vergelijkbare eengezinswoningen terugbouwen. De bouw van slechts twee woningen is relatief erg duur. Daarom hebben we gezocht naar alternatieve bouwmethodes met lagere bouwkosten, ook voor slechts twee woningen. We hebben die wel gevonden. Maar tot nu toe hebben we geen oplossing die ook op goedkeuring van de gemeente kan rekenen. Wij vinden betaalbaarheid van de woningen belangrijk. Daarom zoeken we verder naar mogelijke oplossingen.

lees meer
Nieuwsarchief

Waar kunnen wij u mee helpen?