terug

Kwaliteit

WVH heeft sinds 1999 het KWH-Huurlabel. Dat is een kwaliteitskeurmerk gebaseerd op de ervaringen van onze huurders.

In het KWH-label staat aan welke eisen de dienstverlening moet voldoen. Eisen in de ogen van de huurders. KWH doet onafhankelijk onderzoek naar de waardering van huurders voor de dienstverlening van de corporatie. Zo vinden er ook bij ons metingen plaats over uw contact met WVH, de informatieverstrekking en het onderhoud.

Vragenlijsten
Periodiek verstuurt KWH online vragenlijsten, of neemt KWH telefonisch interviews onder huurders af. Mocht u zo’n vragenlijst ontvangen of gebeld worden, vragen wij vriendelijk of u wilt meewerken. De meting geeft namelijk weer hoe wij het in uw ogen doen. En met de uitkomsten kunnen wij weer aan de slag.

 

De cijfers van augustus 2020:

Onderdeel Cijfer
 Algemene  dienstverlening  7,1
 Woning zoeken  7,4
 Nieuwe woning  7,8
 Huur opzeggen  8,1
 Reparaties  8,2
 Onderhoud  6,7


Dit is een 7,6 gemiddeld. 
Met vragen over KWH en de kwaliteitsmetingen kunt u terecht bij Nora van Buuringen. Zij is bereikbaar via e-mail: N.vanbuuringen@wvhwonen.nl en telefonisch via 0174-38 99 40.

Waar kunnen wij u mee helpen?