terug

Briefkaartenactie Oranjepannenbuurt-Noord en -Zuid

Vanaf april tot en met september kregen alle bewoners van de buurt met de oranje daken elke twee weken een briefkaart in de bus (met uitzondering van de zomervakantie). Op elke briefkaart vertelde WVH over het groot onderhoud dat het de komende jaren wil uitvoeren. Ook werd op elke briefkaart een vraag gesteld. De bewoners konden de vraag op de briefkaart beantwoorden en de kaart in de speciale brievenbus posten

Oranjepannenbuurt-Noord en -Zuid 
Omdat de buurt nog geen naam had, vroeg WVH op één van de kaarten naar een naam voor de buurt. Uit de reacties konden de huurders uiteindelijk zelf de mooiste naam kiezen. Vanaf nu heet de buurt met de oranje daken: Oranjepannenbuurt -Noord en -Zuid.  
Oranjepannenbuurt-Noord is het deel rondom de Mahustraat. Oranjepannenbuurt-Zuid is het deel rondom de Ilpendamstraat. 
 
Hoe nu verder? 
Nu alle reacties binnen zijn is het tijd voor het vervolg. Een groep huurders die zich aanmeldde om mee te willen denken kwam op 4 oktober weer bij elkaar om de reacties van de kaarten door te spreken. WVH vroeg hen of zij na willen denken over het vormen van een klankbordgroep of bewonersprojectcommissie om zo verder mee te denken over de plannen. Bij de volgende vergadering wordt hierover een besluit genomen. WVH past de komende maanden met de input van de bewoners het plan voor de uitvoering van de werkzaamheden aan. Ook komt er een plan voor de invulling van de buitenruimte Dit volgt in een later stadium. Voordat het plan wordt vastgesteld, bespreekt WVH het met de huurders die zich hebben aangemeld om mee te denken. De verwachting is dat in ieder geval het plan voor de uitvoering van de werkzaamheden begin volgend jaar klaar is. Daarna gaat WVH aan de slag met de werkzaamheden. Hierover zullen we de huurders uiteraard op de hoogte houden. 
 
Lees hier een overzicht van de antwoorden op de kaarten.

Waar kunnen wij u mee helpen?