terug

Overlast. Last van de buren?

Meestal wonen mensen prettig met elkaar samen in buurten en portieken. Er is goed contact met de buren en mensen vallen elkaar niet lastig. Maar overal waar mensen wonen, gebeurt weleens wat. De tv staat te hard, de vuilniszakken blijven te lang liggen… Vervelend! Hoe gaat u daarmee om? 

Stap 1. Praat met elkaar
Niet iedereen ergert zich aan dezelfde dingen, en voor de een ligt de lat wat hoger dan voor de ander. Ervaart u overlast? Wacht dan niet te lang en ga eerst met de buren praten. Misschien zijn zij zich helemaal niet bewust dat zij overlast veroorzaken. En kunt u in een vriendelijk gesprek eenvoudig afspraken maken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een koptelefoon bij geluidsoverlast of samen schoonmaken bij vervuiling.

Geef zelf het goede voorbeeld
Loop niet op naaldhakken op een harde vloer. Draai geen harde muziek, praat niet te hard in de tuin of op het balkon en ga niet klussen op tijden waarop uw buren slapen. Geeft u een feestje? Waarschuw uw buren dan ruim van tevoren, of nodig ze uit!

Stap 2. Als praten niet meer helpt
Soms lost praten niets op en is een andere aanpak nodig. Overleg dan met WVH wat u het beste kunt doen. Het kan bijvoorbeeld helpen om een keer contact te zoeken met de wijkagent. Als de overlast aanhoudt en de buren die de overlast veroorzaken zijn ook huurders van WVH, dan komt WVH in actie.

Stap 3. Overlast melden
Om de overlast goed aan te pakken vragen wij u de overlast schriftelijk aan ons te melden. Als andere buren ook overlast ervaren, is het fijn als zij dat ook aan ons melden. U kunt ook een dagboek bijhouden. WVH heeft een goed voorbeeld van een dagboek dat u kunt gebruiken. Het is belangrijk dat u een goed overzicht geeft van de overlastmomenten en van de acties die u zelf heeft ondernomen.

Stap 4. Bemiddelen
Aan de hand van de meldingen onderzoeken wij de overlastklacht. We bekijken wat in uw situatie de beste oplossing is. Het kan zijn dat we eerst een brief sturen of een gesprek met u en de overlastgevers organiseren. Maar we kunnen ook hulp inschakelen van Buurtbemiddeling. Elke overlastsituatie is weer anders; de aanpak is dus maatwerk.

Stap 5. Naar de rechter
Als alle pogingen om de overlast op te lossen op niets uitkomen, dan schakelen we de kantonrechter in. In het uiterste geval vragen we de kantonrechter om ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning van de overlastgevers. De kantonrechter kan de zaak alleen behandelen als er een dossier ligt. Het is dus belangrijk dat u alle overlastklachten schriftelijk meldt of goed bijhoudt in een dagboek.

Bestaat de overlast uit agressie, intimidatie, bedreiging of illegale activiteiten zoals wietplantages, drugs dealen of prostitutie? Ga dan rechtstreeks naar de politie. Wij vinden het fijn als u ook ons hiervan op de hoogte stelt. Durft u zelf niet naar de politie te gaan, meldt dit dan aan ons. Dat mag ook anoniem. Wij onderzoeken wat er aan de hand is of nemen contact op met de politie.

Heeft u nog vragen?
Bel dan met ons kantoor, telefoonnummer 0174 - 38 99 40. We helpen u graag verder.

Waar kunnen wij u mee helpen?