terug

Conditiemetingen bij 560 woningen van WVH

De firma Brink voert van 22 april tot en met 3 mei 2024 in opdracht van WVH steekproefsgewijs conditiemetingen uit bij ongeveer 560 woningen van WVH

Bij deze meting beoordeelt Brink de technische kwaliteit van de buitenkant van de woningen. De conditiemetingen zijn niet ter voorbereiding op werkzaamheden op korte termijn. WVH gebruikt de resultaten van de metingen voor de meerjarenbegroting. Bewoners hoeven voor deze metingen niet thuis te blijven. U ontvangt vanuit ons geen brief wanneer de medewerkers van Brink in uw wijk de metingen uitvoeren. De medewerkers kunnen zich op verzoek legitimeren.

Heeft u vragen over de conditiemetingen?
U kunt deze mailen naar Peter Hoogstraaten van de afdeling Vastgoed. Hij is bereikbaar via info@wvhwonen.nl

Waar kunnen wij u mee helpen?