terug

Gemeente Rotterdam helpt huishoudens met een laag inkomen en hoge energielasten

Rotterdam neemt extra maatregelen om energiearmoede tegen te gaan.

Kijk voor meer informatie over duurzaam wonen op:https://duurzaam010.nl/

Rotterdammers kunnen hulp krijgen van een energiecoach 

De energiecoaches zijn vrijwilligers van de Energiebank en WijkEnergieWerkt die aan huis komen en tips geven die passen bij de woning. Zij helpen ook met het installeren van energiebesparende producten. 
 
Er komt een extra energietoeslag voor lage inkomens 
Rotterdamse huishoudens met een laag inkomen of net boven het sociaal minimum krijgen begin 2022 een extra tegemoetkoming van € 200 voor de stijgende energiekosten. Begin december 2021 werd deze energietoeslag aangekondigd door het Rijk. Rotterdam is nog in afwachting van het kabinet welke voorwaarden precies gelden voor de energietoeslag. Het aanvragen van de extra energietoeslag is op dit moment nog niet mogelijk. Zodra meer bekend is, kunnen aanvragen worden ingediend via: Energietoeslag | Rotterdam.nl 

Waar kunnen wij u mee helpen?