terug

Gesprek met Eveline van der Zwan, senior medewerker woonruimtebemiddeling van Maaskoepel

‘Regels zijn niet altijd fijn, maar bij schaarste echt nodig’. De toewijzing van woningen, een groot deel van de medewerkers van WVH is daar dagelijks mee bezig. 

En een onderwerp dat in Hoek van Holland regelmatig in gesprekken terugkomt. WVH krijgt vaak vragen als ‘Waarom is dat huis in die buurt verhuurd aan iemand van buiten Hoek van Holland, terwijl mijn dochter al zo lang staat ingeschreven?’ Eveline van der Zwan, senior medewerker woonruimtebemiddeling van Maaskoepel vertelt meer over de woonruimtebemiddeling in de regio. In het kader bij dit artikel leest u wat Maaskoepel is.

Op de vraag ‘kun je iets meer over jezelf vertellen’ start Eveline haar enthousiaste verhaal. “Na meer dan 20 jaar werkervaring bij woningcorporaties De Samenwerking en Waterweg Wonen (allebei in Vlaardingen) als medewerker verhuur of verhuurmakelaar, ben ik in 2005 bij Maaskoepel komen werken. Ik beantwoordde in mijn vorige banen veel vragen van huurders en woningzoekenden over het huren van woningen. Nu werk ik bij Maaskoepel als senior medewerker woonruimtebemiddeling en ben ik een vraagbaak voor medewerkers van woningcorporaties als het gaat om het verhuren van woningen. Mijn jarenlange werkervaring in de dagelijkse praktijk van woningcorporaties ervaar ik als een grote pré in mijn huidige werk. Ik ken de achtergrond zo goed!”

Van de landelijke huisvestingswet naar regionale regels
Eveline houdt zich bij Maaskoepel dus voornamelijk bezig met het woonruimtebemiddelingssysteem. Zij geeft onder andere trainingen over het (automatiserings)systeem en de woonruimtebemiddelingsregels aan medewerkers van woningcorporaties. De regels van de woonruimtebemiddeling komen voort uit de Huisvestingswet. Onderliggende gedachte van deze wet is dat woningzoekenden keuzevrijheid hebben. Zij mogen zelf kiezen waar ze willen wonen. Als je van noordoost Groningen naar Zeeland wilt verhuizen, of misschien moet verhuizen vanwege werk, dan kan dat. In de Huisvestingswet is vastgelegd dat gemeenten alleen ‘wegens zwaarwegende redenen’ regels mogen maken. Eén zo’n zwaarwegende reden is schaarste op de woningmarkt. Eveline vervolgt haar verhaal: “Helaas ís er schaarste in onze regio. Dat betekent dat de wethouders in de 14 gemeenten van de regio Rijnmond samen regels voor de verdeling van woningen maken. Maaskoepel sluit aan bij dit overleg om de belangen van woningzoekenden en corporaties te behartigen. Dat betekent dat Maaskoepel kijkt of de regels duidelijk zijn en woningcorporaties ze kunnen uitvoeren.” Een voorbeeld van een regel in onze regio is dat woningzoekenden die wonen in Hoek van Holland voorrang kunnen krijgen. Die voorrangsregel geldt niet voor alle sociale huurwoningen die beschikbaar komen. Maximaal een kwart daarvan mag met voorrang worden aangeboden aan mensen met zo’n lokale binding. WVH kan daarnaast met de gemeente incidenteel nog een extra afspraak maken. Bijvoorbeeld om huurwoningen voor senioren te bouwen en die als eerste aan ouderen uit de eigen gemeente aan te bieden. Dat is gebeurd met de nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat.

Gelijke kansen voor alle woningzoekenden
Omdat de gemeenten samenwerken is er voor de hele regio één set regels. Eveline: “Dat is transparant en geeft gelijke kansen voor alle woningzoekenden. Regels zijn niet altijd fijn, dat begrijp ik heel goed. Maar bij schaarste zijn ze echt nodig. En natuurlijk kom je dan weleens mensen tegen die nadeel hebben van de regels.” Eveline geeft een voorbeeld uit haar eigen omgeving. “Een gescheiden familielid zou dolgraag in aanmerking komen voor een huurwoning, maar zijn inkomen is net te hoog. Nu woont hij duur, terwijl hij binnenkort met pensioen gaat. Gelukkig ken ik van dichtbij ook een positief voorbeeld. Een neef vond op zijn 22e een starterswoning waarop je tot en met 22 jaar mocht reageren. Hij is nog steeds heel gelukkig in die woning!”.

Woningen bijbouwen
Op de vraag waardoor er schaarste is, antwoord Eveline resoluut: “Er zijn gewoon te weinig woningen. En daarbij komen er ook nog eens weinig woningen vrij. Er moet echt bijgebouwd worden. Dat speelt niet alleen in onze regio, maar is de uitdaging in heel Nederland! Maaskoepel heeft daarbij de ambitie om de aantrekkelijkheid van het woon- en leefklimaat in de regio te verbeteren. En ervoor te zorgen dat het aanbod van woningen optimaal aansluit bij de wensen van woningzoekenden en huurders. In Hoek van Holland zet WVH zich hier van harte voor in. Zo werken we samen aan de kwaliteit van wonen.”

Wat is Maaskoepel?
Maaskoepel is de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam. Maaskoepel is een vereniging, de woningcorporaties in de regio zijn lid. Maaskoepel behartigt de belangen van haar leden en richt zich op drie kernactiviteiten:

-Ontwikkelen gezamenlijk beleid;
 Samen met haar leden ontwikkelt Maaskoepel beleid op drie thema’s: transformatie van de woningvoorraad, woonruimtebemiddeling en bijzondere huisvesting.

-Ontmoeten en kennis delen;
 Maaskoepel bevordert het delen van kennis en ontmoetingen met en tussen de corporaties.

-Ondersteunende diensten;
 Maaskoepel verzorgt voor haar leden:
   - WoonnetRijnmond (de gezamenlijke uitvoering van de woonruimtebemiddeling)
   - Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR)
   - Bezwarencommissie Huisvesting Regio Rotterdam

De regio Rotterdam bestrijkt een groot gebied: Van Hoek van Holland naar Rotterdam (met de tussenliggende gemeenten zoals Maassluis en Vlaardingen), van Lansingerland naar Albrandswaard, Voorne Putten en plaatsen als Capelle en Krimpen aan den IJssel. In totaal zijn 14 gemeenten aangesloten.

Waar kunnen wij u mee helpen?