terug

Heeft u een hoge huur en een laag inkomen? Dan gaat uw huur misschien omlaag en niet omhoog

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. Hieronder leest u de antwoorden op de belangrijkste vragen. 

Wie krijgt huurverlaging? 
U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie: 
- U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning. 
- Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand. 
- U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).  
- U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt). 
 
Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is? 
Nee, dat is niet nodig. WVH hoort van de Belastingdienst of u recht heeft op huurverlaging. De belastingdienst gebruikt daarvoor de gegevens van 2021. De Belastingdienst vertelt niet hoeveel u precies in 2021 heeft verdiend, maar meldt aan WVH alleen of u op basis van die gegevens recht heeft op huurverlaging.  
 
Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag? 
Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand. 
 
Wanneer krijg ik bericht? 
- Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk (iets) omhoog. U krijgt daarover bericht in april. 
- Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u uiterlijk in mei bericht van ons over de huurverlaging. 
 
Moet ik zelf iets doen om huurverlaging te krijgen? 
Als u 2021 een laag inkomen had, hoeft u niets te doen. U krijgt uiterlijk in mei vanzelf bericht van ons over de huurverlaging. 
Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? Dan krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat. Maar als u denkt dat u wel recht heeft op een lagere huur, neem dan contact met ons op via verhuur@wvhwonen.nl of (0174) 38 99 40.   
 
Heeft u nog vragen? 
Bel of mail met WVH via verhuur@wvhwonen.nl of (0174) 38 99 40. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Wij helpen u graag!  

Waar kunnen wij u mee helpen?