terug

Herbenoeming directeur bestuurder Marcel Korthorst

De raad van commissarissen heeft Marcel Korthorst herbenoemd als directeur-bestuurder van WVH voor een tweede periode van vier jaar per 1 augustus 2022. 

Dit gebeurde met instemming van de Autoriteit woningcorporaties, huurdersorganisatie Houdt Zicht, de medewerkers en de algemene ledenvergadering van WVH. Marcel Korthorst is blij met zijn herbenoeming. “Ik heb het naar mijn zin in Hoek van Holland. En ik ben trots op onze prestaties in de afgelopen jaren. Maar mijn werk is nog lang niet af. Er is echt meer nodig om het dorp vitaal en leefbaar te houden. Bijvoorbeeld door meer woningen te bouwen, voor starters én voor ouderen. Maar ook moeten we onze woningen in de komende jaren verder verduurzamen. Goed voor het milieu én voor de portemonnee van onze huurders. Daar lever ik ook de komende vier jaar graag mijn bijdrage aan, natuurlijk samen met mijn collega’s.“ 

Waar kunnen wij u mee helpen?