terug

Houdt Zicht, gemeente Rotterdam en WVH tekenen prestatieafspraken voor 2022 en 2023

Op 15 december hebben Xander van de Scheur, voorzitter van huurdersorganisatie Houdt Zicht, Bas Kurvers, wethouder van de gemeente Rotterdam en Marcel Korthorst, bestuurder van WVH prestatieafspraken voor 2022 en 2023 getekend. Vanwege corona gebeurde dit in een online bijeenkomst. 

Met de prestatieafspraken spreken partijen af om samen te werken aan ‘wonen in Hoek van Holland’. Het gaat om het op elkaar afstemmen van activiteiten en creëren van draagvlak. Marcel Korthorst: “Onder de noemer ‘Wijken in balans’ werken we samen aan het aantrekkelijk houden van buurten door nieuwbouw en renovatie. Tijdens de bijeenkomst noemde wethouder Kurvers de nieuwbouw in de Prins Hendrikstraat als een heel goed voorbeeld van die samenwerking. Daar zijn we natuurlijk trots op!  In de afspraken komen verder duurzaamheid en klimaat aan bod. En er is aandacht voor de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen en hoe we omgaan met wonen en zorg.” WVH richt zich het komende jaar vooral op de afronding van de nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat en het verduurzamen van het oudste deel van ons woningbezit, te beginnen met de woningen met de platte daken aan De Cordesstraat en omgeving.

Nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat zorgt voor doorstroming op de Hoekse woningmarkt
Marcel Korthorst vervolgt: “We verwachten dat we in het voorjaar van 2022 de 76 nieuwbouwappartementen in het centrum opleveren. Dat gebeurt bijna geheel aan 55-plussers uit het dorp. Zij laten een huurwoning in Hoek van Holland achter die we weer kunnen verhuren aan een gezin of starter. WVH brengt daarmee echt een stuk doorstroming op de Hoekse woningmarkt op gang. En daar zijn we heel blij mee!”

Waarom prestatieafspraken?
De gemeente maakt met alle Rotterdamse corporaties prestatieafspraken. De afspraken zijn een middel om in alle gebieden van Rotterdam samen te werken aan wonen. Ook de huurdersorganisaties worden betrokken bij de gesprekken tussen gemeente en corporaties over de afspraken. Houdt Zicht leverde haar bijdrage voor Hoek van Holland.

Op de foto ziet u linksboven Xander van de Scheur, rechtsboven Bas Kurvers, linksonder de prestatieafspraken en rechtsonder Marcel Korthorst.

Waar kunnen wij u mee helpen?