terug

Klachten over huurprijs of huuraanpassing

Bent u het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging of de huurprijs van uw woning? Kaart uw bezwaar dan aan bij een van onze baliemedewerkers. Als u het oneens blijft met ons besluit, is het mogelijk in beroep te gaan bij de Huurcommissie. Dat doet u door het indienen van een verzoek.

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Deze commissie doet onder meer in de volgende gevallen uitspraak:

  • Een geschil over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten of over de hoogte van het voorschot van de servicekosten.
  • Bezwaarschriften tegen het (jaarlijkse) voorstel tot huurverhoging. Als huurder en verhuurder er niet uitkomen, dan volgt een verzoekschrift bij de Huurcommissie.
  • Het niet betalen van de huurverhoging door de huurder en het negeren van een herinnering.
  • Ernstige onderhoudsgebreken door nalatigheid van de verhuurder en een verzoek om huurvermindering door de huurder.

Contactgegevens
Huurcommissie 
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
www.huurcommissie.nl
Telefoon: 1400 (van 8.00 tot 20.00 uur, lokaal tarief)

Waar kunnen wij u mee helpen?