terug

Klachten over woningtoewijzing

U bent het niet eens met een woningtoewijzing. Bijvoorbeeld omdat een woning niet aan u, maar aan een ander is toegewezen, terwijl u denkt dat u er meer recht op heeft. U bespreekt deze klacht eerst bij WVH. Lost dit gesprek niets op? Meld dan uw klacht dan bij de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam. 

Deze commissie toetst alleen aan de hand van bestaande regels, en behandelt geen klachten over de landelijk bepaalde regels van toewijzing.

Werkwijze

  • U meldt uw klacht binnen zes weken na uw gesprek met WVH schriftelijk aan de commissie.
  • De commissie stuurt een ontvangstbevestiging en start een onderzoek naar uw klacht.
  • Binnen zes weken ontvangt u een reactie van de commissie. Het antwoord is bindend voor WVH en voor uzelf.

Contactgevens
Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam
Postbus 490, 3000 AL ROTTERDAM

Waar kunnen wij u mee helpen?