terug

Mooie voldoendes voor WVH in het visitatierapport

In de eerste helft van 2022 heeft WVH een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijke commissie van visitatiebureau Raeflex heeft de prestaties van WVH over de jaren 2018 – 2021 beoordeeld. De commissie heeft daarvoor veel documenten gelezen en gesproken met belanghebbende partijen en samenwerkingspartners van WVH. 

U moet hierbij denken aan huurdersvereniging Houdt Zicht, vertegenwoordigers van bewonerscommissies, de gemeente, de dorpsraad, bouwpartners, collega-corporaties en zorgorganisaties waar WVH mee samenwerkt. Op basis van de documenten en de gesprekken heeft de visitatiecommissie een rapport opgesteld. 

Een visitatie is best een beetje spannend
Hoe beoordeelt een onafhankelijke commissie van deskundigen de prestaties van de afgelopen jaren? In 2018 gaf de visitatiecommissie ons – naast een goede beoordeling - ook mee: ‘Maak meer vaart: van plannen maken naar plannen uitvoeren.’ Daar hebben we hard aan gewerkt. We zijn blij om te lezen dat het harde werken is gezien en gewaardeerd. WVH is daarom trots op de beoordeling en de  cijfers die zij heeft gekregen:

- Presteren naar opgaven en ambities: 7,2
- Presteren volgens belanghebbenden: 6,7
- Presteren naar vermogen: 7,0
- Governance: 7,0

Naast een uitgebreide toelichting op de cijfers, staan in het rapport ook aandachtspunten en aanbevelingen. De visitatiecommissie zegt: ‘WVH is klaar om te oogsten’. We nemen de komende jaren de aanbevelingen van de commissie natuurlijk mee. Als relatief kleine corporatie kunnen we niet alles tegelijkertijd. ‘Focus, focus, focus’ is onze mantra voor de komende periode. Die ligt nu eerst op leefbaarheid en op een toekomstbestendige woningvoorraad. Met onze huurders. Met onze partners. Met hart voor de Hoek.

U kunt hier het visitatierapport lezen en hier de formele reactie van WVH op het rapport.

Heeft u vragen of opmerkingen over de visitatie of het rapport?
Dan kunt u die kwijt aan Jeanette de Koning, bestuurssecretaris van WVH via j.dekoning@wvhwonen.nl

Waar kunnen wij u mee helpen?