terug

Nationale prestatieafspraken over volkshuisvesting

Op 30 juni heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nationale prestatieafspraken gemaakt met de branchevereniging van woningcorporaties Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan bindende prestatieafspraken die gericht zijn op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen, vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens. Ook wordt er geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen.

Voor meer informatie over deze prestatieafspraken kunt u dit overzicht lezen.

WVH heeft contact met de gemeente Rotterdam over de gezamenlijk bijdrage aan deze prestatieafspraken voor Hoek van Holland. Directeur-bestuurder van WVH Marcel Korthorst over de afspraken: “WVH zet de komende jaren belangrijke stappen om woningen te verduurzamen, o.a. door ze beter te isoleren en door het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast maken we graag concrete afspraken met de gemeente voor locaties voor nieuwbouw. Want we hebben elkaar nodig om de wooncrisis aan te pakken, ook in Hoek van Holland. Met onze huurders. Met onze partners. Met hart voor de Hoek.”

Waar kunnen wij u mee helpen?