terug

Nieuwe woonzorglocatie in het Lemairepark

We zijn blij dat in goed overleg met de gemeente en Humanitas een geschikte locatie is gevonden voor een nieuw gebouw voor verpleeghuiszorg, ter vervanging van het Bertus Bliekhuis. De nieuwbouw komt in het Lemairepark.

De Gemeente Rotterdam, Humanitas en WVH vinden het Lemairepark in Hoek van Holland de beste plek voor een moderne woonzorglocatie. WVH wordt niet de ontwikkelaar van de nieuwbouw. Dat wordt een nieuwe partij die nu nog niet bekend is. Bij en rondom het zorggebouw komen in elk geval woningen en een park. Zo ontstaat een nieuwe, groene buurt die past bij de rest van Hoek van Holland. Bij het maken van de plannen wordt rekening gehouden met een toenemende vraag naar ouderenzorg in de komende jaren. De gemeente Rotterdam heeft de omwonenden van het Lemairepark een brief gestuurd met een korte toelichting. In januari volgt een uitnodiging van de gemeente aan omwonenden om hierover in gesprek te gaan.

WVH laat de ontwikkeling van de nieuwe woonzorglocatie graag over aan een andere partij
Dat is niet omdat we dit niet belangrijk vinden. Integendeel! Het is een hele belangrijke ontwikkeling voor het dorp. We zien daarom graag dat de ontwikkeling gebeurt door een partij met veel expertise en ervaring op het gebied van zorgvastgoed. WVH richt zich de komende jaren vooral op het energiezuiniger maken en moderniseren van haar woningbezit. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen van de nieuwe woonzorglocatie op de voet. En Humanitas en de gemeente blijven onze gesprekspartners als het gaat om het huidige Bertus Bliekhuis.

Het Bertus Bliekhuis blijft in gebruik tot de nieuwe locatie is opgeleverd
Vooruitlopend op de nieuwbouw kijken we samen met Humanitas welke kwaliteitsverbetering met een beperkte investering mogelijk is in het huidige gebouw. We beperken daarbij de overlast voor bewoners zoveel mogelijk. Het eindresultaat moet voldoen voor de zwaardere zorgverlening in de komende 3 tot 5 jaar.

Waar kunnen wij u mee helpen?