terug

Ook het Rijk tekent voor meer sociale en betaalbare woningen in de regio Rotterdam

Zuid-Hollandse bestuurders hebben met minister De Jonge van BZK de Regionale realisatieagenda's wonen ondertekend. Daarmee bekrachtigt Zuid-Holland de afspraak om tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. In de regio Rotterdam gaat het om ongeveer 100.000 woningen. De corporaties aangesloten bij de Maaskoepel zorgen voor 22.500 sociale huurwoningen. Gewoon Wonen is in de regio Rotterdam alweer een stuk dichterbij gekomen. WVH is via de Maaskoepel een van de ondertekenaars.

Met het ondertekenen van de ‘Realisatieagenda wonen regio Rotterdam’ is het draagvlak voor de realisatie van onze ambitie uit het Regioakkoord (januari 2023) nog groter geworden. Ondertekenaars staan voor oplossingen, innovatie en samenwerking. De in de Realisatieagenda opgenomen kritische succesfactoren zijn uitdagingen. Uitdagingen die in gezamenlijkheid aangegaan en opgelost worden. We zijn blij met deze samenwerking; de woningcrisis te lijf. Zo komt uit huis gaan, samenwonen, het gezin uitbreiden of fijn oud worden weer binnen bereik. Zonder dat passende huis kunnen die stappen niet gezet worden.

Al voor de ondertekening van de Realisatieagenda zien we mooie samenwerkingen ontstaan tussen Provincie, gemeenten en corporaties. Directeur-bestuurder Marcel Korthorst van WVH is enthousiast over de ondertekening: “Afgelopen vrijdag was wethouder Chantal Zeegers op bezoek bij WVH. We spraken over de ambitie om woningen toe te voegen aan het dorp. Daarvoor zijn een paar locaties in beeld. Ook bespraken we hoe dit willen aanpakken. Want de woningnood is hoog, ook in Hoek van Holland. Nu moeten we het samen ook echt waarmaken!" Nu het Rijk zich met de Realisatieagenda aan onze ambities uit het Regioakkoord committeert en de realisatie van meer sociale en betaalbare huurwoningen ondersteunt, kijken we uit naar de projecten die daaruit voortkomen.

Ook andere bij wonen betrokken partijen (Neprom, Bouwend Nederland, NVM, IVBN, Woningbouwers Nederland, Stichting CoKopen, Vereniging Eigen Huis, Aedes, Woonbond, Stedin en Evides) steunen de ondertekening van de Realisatieagenda wonen regio Rotterdam.

Op de foto van links naar rechts: Jan Willem Mijnans, voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam; Minister Hugo de Jonge; Anne Koning, gedeputeerde Wonen bij de Provincie Zuid Holland en Annemarieke van Ettinger-Van Herk, directeur bij Maaskoepel.

Waar kunnen wij u mee helpen?