terug

Oproep aan kabinet eenmalige huurverlaging al in 2023

Misschien heeft u het landelijke nieuws hierover al gezien. De branchevereniging van woningcorporaties Aedes roept het kabinet op om de eenmalige huurverlaging voor minima te vervroegen naar 2023 (in plaats van 2024).

WVH is lid van Aedes en staat vierkant achter deze oproep. Manager Wonen en Vastgoedbeheer van WVH Daan de Jongh reageert: “We zien de kosten voor alles stijgen, boodschappen, de energierekening. We willen iets doen om bij te dragen aan de koopkracht van huurders met een laag inkomen. Het liefst zo snel mogelijk.”  
 
Voorstel huurverlaging via wijziging Woningwet 
Voor de huurverlaging is een wijziging van de Woningwet nodig. Er ligt nu een voorstel om de Woningwet te wijzigen en een huurverlaging mogelijk te maken in 2024. Aedes pleit in een reactie op de voorgestelde wijziging van de Woningwet voor het vervroegen van de die eenmalige huurverlaging voor huurders die dat het hardst nodig hebben. In Nationale Prestatieafspraken is al overeengekomen dat de huren van huurders met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen eenmalig worden verlaagd. Deze maatregel is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om sociale huurwoningen betaalbaar te houden. Wat WVH betreft wordt huurverlaging dus al mogelijk in 2023 in en niet pas in 2024. De Woonbond steunt het voorstel ook 
 
U kunt meer lezen op de website van Aedes en de website van De Woonbond

Waar kunnen wij u mee helpen?