terug

Ouderen 'langer thuis' in eigen wijk

Meer levensloopbestendige woningen, ouderenhubs en woonzorgconcepten

Rotterdammers moeten oud kunnen worden in hun eigen wijk, dichtbij hun sociale contacten. Daarom ondertekenden 40 marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente vandaag het ‘Langer Thuis Akkoord’. Het doel van het akkoord is om de komende vijf jaar voldoende passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren, in de eigen wijk. Marcel Korthorst ondertekende het akkoord namens WVH.

Wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen): “Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75- plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons gezamenlijk, als stad voor. We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen. Wonen, welzijn en zorg worden slim georganiseerd.”

Verschillende woonvormen
Het Langer Thuis Akkoord kent drie ‘sporen’. Het eerste spoor is het bouwen van levensloopbestendige woningen. Spoor twee is het ontwikkelen van ouderenhubs in zes wijken. Een ouderenhub is een centrale plek in de wijk, met allerlei voorzieningen voor ouderen. Naast geschikte woningen is er bijvoorbeeld een huisartsenpost, zijn er gezamenlijke activiteiten en is er een wijkrestaurant. Het derde spoor bestaat uit nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): “Ouderen hebben verschillende woonwensen, behoeften en budgetten. Daar spelen we met deze verschillende woonconcepten op in. Ook bouwen we de komende vijf jaar 10.000 woningen geschikt voor elke levensfase. Zo kunnen Rotterdammers in hun eigen wijk oud worden en stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt.”

Gebieden
De focus van het Langer Thuis Akkoord ligt op de gebieden: Stadscentrum, Delfshaven, Overschie, Kralingen-Crooswijk, Feijenoord, Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis. Uit onderzoek blijkt dat in deze gebieden de grootste behoefte is aan extra geschikte woningen en vernieuwende woonconcepten voor ouderen.

Hoek van Holland
Directeur-bestuurder van WVH Marcel Korthorst is blij met de focus van Langer Thuis op Hoek van Holland. “Wethouders De Langen en Kurvers hebben echte aandacht voor de Hoek, de vergrijzing én wonen en zorg. Voor Hoek van Holland ligt de focus natuurlijk op het Bertus Bliekhuis. De gesprekken van WVH met de gemeente en met Humanitas zijn positief en constructief. De wil om een ouderenhub in Hoek van Holland te ontwikkelen, geeft een nieuwe impuls aan de gesprekken over het Bertus Bliekhuis. Ik heb goede hoop dat we daar binnenkort nieuws over naar buiten kunnen brengen”.

Deelnemende partijen
Het Langer Thuis akkoord 2020 - 2025 is ondertekend door de volgende 40 partijen: Gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, Havensteder. Woonbron, Vestia, SOR, Laurens Wonen, Wooncompas, Woningbouwvereninging Hoek van Holland, Bouwvereniging Onze Woning, ConForte (mede namens MOB en Careyn), Blauwhoed, HD-groep, StratAct, Stebru, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Stevast Baas & Groen, AM, Vorm, Van Wijnen West BV, Volker Wessels Vastgoed BV, Fakton Development, Heijmans, New Industry, Nederlandse Bouw Unie bv, Bouwinvest Healthcare Fund, Dura Vermeer Bouw Zuid West BV, ERA Contour BV, Amvest, Stichting OSO- Rotterdam, GENERO, Stg. Buurtwerk.nl, Pit010, Wmo radar, Dock, DIA Rozenburg, Stg Humanitas (mede namens Welzijn op de Hoek, combinatie Humanitas en Vitis), Stg. SOL, Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zilveren Kruis en VGZ.

Waar kunnen wij u mee helpen?