terug

Partnerschap voor eerste gasloze appartementencomplex WVH

Op 11 mei leverden we de laatste appartementen op in Loef en Lij. Daarmee is ons eerste gasloze appartementencomplex een feit. Voor de exploitatie van de WKO-installatie zijn we een partnerschap aangegaan met ENSU. 

In het nieuw gebouwde Loef en Lij aan de Prins Hendrikstraat zorgt een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) voor verwarming, koeling en warm water in alle appartementen. Voor de exploitatie van dit moderne systeem is WVH een partnerschap aangegaan met energieleverancier ENSU. In de imposante technische ruimte van de nieuwbouw bezegelden onze directeur-bestuurder Marcel Korthorst en ENSU-directeur Bas Stolte de samenwerking met een ferme handdruk. 
 
“De realisatie van deze 76 gasloze appartementen is een belangrijke stap in onze ambitie om toe te werken naar een toekomstbestendige woningvoorraad”, aldus Marcel. “Een voorraad met goede en duurzame woningen waarmee we bijdragen aan het beheersbaar houden van de woonlasten voor onze huurders. Belangrijk, zeker met de huidige hoge gasprijzen. De nieuwe appartementen zijn behalve gasloos ook goed geïsoleerd. En op het dak liggen zonnepanelen. Daarmee wordt elektriciteit opgewekt voor de algemene ruimten.” 
 
Beproefde gasloze energieoplossing 
WVH heeft als gasloze energieoplossing gekozen voor WKO omdat dit een beproefde methode is. 
De WKO-installatie maakt gebruik van bodemenergie. Op ruim 100 meter onder de grond zijn een warme en een koude bron geboord. In de winter wordt grondwater opgepompt uit de warme bron. Via een warmtewisselaar wordt dit gebruikt om de appartementen te verwarmen. Het water koelt hierdoor af en wordt teruggepompt in de koude bron. In de zomer gebeurt het omgekeerde. Dan wordt water uit de koude bron opgepompt om de appartementen te koelen. Na gebruik is het water opgewarmd en wordt het teruggepompt in de warme bron. 
 
Partner met specialistische kennis 
Voor de exploitatie heeft WVH een partner gezocht met specialistische kennis over dit moderne maar technisch complexe systeem. “ENSU zorgt dat de levering van warmte en koude aan de bewoners voor een betaalbare prijs gegarandeerd is en dat dit zo energiezuinig mogelijk gebeurt”, licht Bas Stolte toe. “We willen zowel WVH als de bewoners ontzorgen met een installatie die goed werkt, nu en in de toekomst. ENSU is voor bewoners het eerste aanspreekpunt als ze vragen hebben. En we zullen de bewoners ook voorlichten over het gebruik. Voor een goede werking van de installatie is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij de temperatuur in hun appartement gelijkmatig houden, ook ’s nachts.”  
 
Op de foto ziet u links Bas Stolte en rechts  Marcel Korthorst

Waar kunnen wij u mee helpen?