terug

Herontwikkeling Bertus Bliekhuis en Van Dam-woningen Rietdijkstraat

WVH en Humanitas Zorg kijken samen naar mogelijkheden voor herontwikkeling van de zorglocatie Bertus Bliekhuis en de aangrenzende Van Dam-woningen aan de Rietdijkstraat. 

Humanitas, WVH en de gemeente zien nieuwbouw op een andere locatie als beste optie
Uit een eerder onderzoek is gebleken dat een ingrijpende verbouwing van het Bertus Bliekhuis geen passende oplossing biedt. Het bouwen van een nieuw woonzorggebouw op een andere plek heeft als groot voordeel dat de bewoners van het Bertus Bliekhuis maar één keer hoeven te verhuizen. Gezamenlijk is gezocht naar een geschikte locatie in Hoek van Holland.

Nieuwe woonzorglocatie in het Lemairepark
De gemeente Rotterdam, WVH en Humanitas vinden het Lemairepark in Hoek van Holland de beste plek voor een moderne woonzorglocatie. Deze locatie is qua kosten, tempo en ligging de beste optie.
De basis van de ontwikkeling is een nieuw gebouw voor verpleeghuiszorg, ter vervanging van het huidige Bertus Bliekhuis. Bij en rondom het zorggebouw komen woningen, een park en andere functies.

WVH laat de ontwikkeling van de nieuwe woonzorglocatie graag over aan een andere partij
Dat is niet omdat we dit niet belangrijk vinden. Integendeel! Het is een hele belangrijke ontwikkeling voor het dorp. We zien daarom graag dat de ontwikkeling gebeurt door een partij met veel expertise en ervaring op het gebied van zorgvastgoed. WVH richt zich de komende jaren vooral op het energiezuiniger maken en moderniseren van haar woningbezit. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen van de nieuwe woonzorglocatie op de voet. En Humanitas en de gemeente blijven onze gesprekspartners als het gaat om het huidige Bertus Bliekhuis.

Het Bertus Bliekhuis blijft in gebruik tot de nieuwe locatie is opgeleverd
Het huidige gebouw voldoet onvoldoende aan de hedendaagse wensen van Humanitas. In Hoek van Holland is met name behoefte aan zorg voor dementerende ouderen. Vooruitlopend op de nieuwbouw kijken WVH en Humanitas welke kwaliteitsverbetering met een beperkte investering mogelijk is in het huidige gebouw. We beperken daarbij de overlast voor bewoners zoveel mogelijk. Het eindresultaat moet voldoen voor de zwaardere zorgverlening in de komende drie tot vijf jaar.

De Van Dam-woningen worden tijdelijk verhuurd via Ad Hoc
Naar verwachting neemt de ontwikkeling van de nieuwbouw voor het Bertus Bliekhuis drie tot vijf jaar in beslag. Zodoende blijven ook de aangrenzende Van Dam-woningen langer in gebruik. WVH heeft besloten om de lege Van Dam-woningen tijdelijk te verhuren via Ad Hoc. Met tijdelijke verhuur kunnen we inspelen op het toenemende tekort aan (starters)woningen in Hoek van Holland. Zo hebben we met Ad Hoc afgesproken dat het overgrote deel van de vrijkomende woningen wordt aangeboden aan urgente doelgroepen en jongeren die binding hebben met Hoek van Holland. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ad Hoc Beheer, Didi Krook, 070 – 312 0333, denhaag@adhocbeheer.nl.

KUZ-huis blijft
Eind 2018 is één woning in gebruik genomen als tijdelijk kunsthuis door Kunstenaars aan Zee (KUZ), een netwerk van zo’n 30 Hoekse beeldend kunstenaars en fotografen. Deze woning, Rietdijkstraat 5, blijft ook de komende tijd in gebruik als KUZ-huis.

Waar kunnen wij u mee helpen?