terug

Sloop en herontwikkeling Rietdijkstraat 5-77

In overleg met Humanitas Zorg en Welzijn Rotterdam ontwikkelt WVH een plan voor sloop en herontwikkeling van de Van Dam-woningen en het Bertus Bliekhuis.

WVH heeft eind 2014 besloten de Van Dam-woningen aan de Rietdijkstraat 5 - 77 te slopen. De kleine, verouderde 1- en 2-kamerwoningen waren moeilijk verhuurbaar en er was leegstand. Tegelijkertijd had Humanitas, huurder van het aangrenzende Bertus Bliekhuis, aangegeven dat ook het verzorgingshuis niet meer voldeed aan de eisen van Humanitas en haar cliënten. In overleg met Humanitas ontwikkelt WVH een plan voor de gehele locatie met woningen en een nieuw woonzorggebouw. Op 22 maart 2018 tekenden WVH en Humanitas een intentieovereenkomst met afspraken om dit plan te realiseren. De eerste stap is dat Humanitas en WVH bepalen hoe het nieuwe Bertus Bliekhuis eruit moet zien en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Ook wordt gekeken naar de stappen die moeten worden gezet om de nieuwbouw te verwezenlijken. Dit traject van onderzoek neemt naar verwachting een klein jaar in beslag. WVH en Humanitas hopen begin 2019 een schetsontwerp van de nieuwbouw te kunnen presenteren. Daarna kunnen het gemeentelijke vergunningentraject, het participatietraject en het aanbestedingsproces starten.

Omdat eind 2014 de Van Dam-woningen grotendeels leeg stonden, heeft WVH het sloopbesluit voor dat deel van de locatie alvast doorgezet. WVH heeft in nauw overleg met de resterende bewoners gezocht naar andere geschikte, passende woonruimte. Zomer 2017 zijn de laatste twee bewoners verhuisd. Vervolgens is WVH begonnen met de voorbereiding voor de sloop. De woningen kunnen nog niet worden gesloopt door het verplichte flora- en faunaonderzoek met vervolgmaatregelen en ontheffingsprocedure. De sloop kan op zijn vroegst maart/april 2019 starten. Mogelijk wordt de sloop van de woningen uitgesteld totdat we duidelijkheid hebben over de herontwikkeling van de hele locatie.

WVH speelt met tijdelijk beheer Van Dam-woningen in op wensen Hoek van Holland
WVH heeft de lege Van Dam-woningen in tijdelijk beheer gebracht bij Ad Hoc. Ad Hoc is gespecialiseerd in het beheren en beveiligen van leegstaande panden. Ad Hoc plaatst geselecteerde kandidaten die tijdelijk gebruik maken van de lege woningen. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op wensen en ideeën die WVH heeft opgehaald in Hoek van Holland. Zo zorgt WVH dat de woningen een voor Hoek van Holland nuttige invulling hebben totdat zij kunnen worden gesloopt. Ook houden we zo de omgeving leefbaar.

Waar kunnen wij u mee helpen?