terug

Resultaten WVH in landelijke Aedes Benchmark: ingezette verbetering doorzetten

Op 21 november heeft Aedes de resultaten van de Aedes Benchmark 2019 gepresenteerd. In deze Benchmark zijn de prestaties van 298 woningcorporaties met elkaar vergeleken, 92% van alle corporaties in Nederland. De vergelijking gebeurt op 5 onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. 

Corporaties ontvangen per onderdeel een score: A is de beste score, B de gemiddelde score en C de laagste score. De Benchmark geeft huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties bijvoorbeeld hun geld besteden. Aedes heeft de prestaties nu voor het 6e achtereenvolgende jaar vergeleken. Dit heeft al veel opgeleverd. De prestaties zijn gemiddeld steeds beter geworden. Corporaties in Nederland investeren fors in woningverbetering en de huurprijsstijging is beperkt. En huurders zijn tevreden over de dienstverlening. Alleen op de bedrijfslasten wordt dit jaar voor het eerst minder gescoord: die zijn namelijk gemiddeld toegenomen.

Hier kunt u doorklikken naar de resultaten van WVH in de Aedes Benchmark 2019.

Resultaten WVH nog niet op het gewenste niveau
WVH scoort in de Benchmark op onderdelen lager dan we graag zien.  Directeur-bestuurder van WVH Marcel Korthorst over score op het onderdeel huurdersoordeel: “Ondanks onze grote inzet van afgelopen jaar om onze dienstverlening te verbeteren, scoort WVH op het onderdeel ‘huurdersoordeel’ helaas nog steeds een C. We zien een duidelijke verbetering in de scores ten opzichte van 2018: twee van de drie cijfers lagen toen nog onder de 7, terwijl de laagste score binnen het huurdersoordeel nu een 7,4 is. Helaas is dit net niet genoeg om in de B-categorie te komen. De verschillen tussen de corporaties onderling zijn zo klein. Een tiende in de afronding kan al bepalend zijn voor de categorie.”

Ook op het onderdeel bedrijfslasten zit WVH nog in de C-categorie. Marcel Korthorst zegt hierover: “De bedrijfslasten zijn gebaseerd op gegevens uit 2018. De lasten waren toen incidenteel hoog, vooral door tijdelijke inhuur van medewerkers. De cijfers van 2019 laten op dit punt wel een duidelijk herstel zien. Die lijn zet zich door in de meerjarenbegroting 2020 – 2029.

De scores van WVH zitten in de lift
WVH doet er alles aan om de dienstverlening aan onze huurders te verbeteren en de bedrijfslasten te verlagen. Marcel Korthorst: “Samen met onze bouwpartner Coen Hagedoorn bepalen we de komende periode hoe we de afhandeling van reparaties nog beter kunnen organiseren. Daarnaast werken we hard om de laatste vacatures binnen WVH in te vullen. Als we het team van WVH weer compleet hebben, hoeven we minder medewerkers en adviseurs in te huren. Dat scheelt in de bedrijfslasten. Met die inzet gaan we er van uit dat WVH volgend jaar ‘gewoon goed’ scoort in de Aedes Benchmark.”

Heeft u vragen?
Of wilt u ons iets laten weten na dit bericht? Wij horen het graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur bellen via 0174 – 38 99 40 of mailen via info@wvhwonen.nl

Waar kunnen wij u mee helpen?